Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika

 

Rodzaj usługi: szkolenie
Liczba godzin usługi: 30
Cena (netto / brutto): 1500,00 zł / 1500,00 zł
Maksymalna liczba uczestników: 15

 

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w najnowszą wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie zagadnień związanych z organizacją, planowaniem, przygotowaniem oraz koordynowaniem i kontrolą przepływu produkcyjnego. Szkolenie zapewni unikatowe połączenie praktycznej wiedzy aplikacyjnej z najnowszymi trendami podejść i koncepcji dotyczących sfery zarządzania produkcją przemysłową. Szkolenie dostarcza przekrojowego kompendium wiedzy i umiejętności właściwych kierownikowi produkcji.

Tematyka szkolenia:

 • Wprowadzenie do problematyki organizacji produkcji (ewolucja, definicje).
 • Rodzaje procesów produkcyjnych i podstawowe mierniki efektów działalności produkcyjnej.
 • Ustalanie programu produkcji, grafy Gozinto.
 • Typy i formy produkcji.
 • Cykl produkcyjny i jego struktura.
 • Odmiany form organizacji przepływu produkcji.
 • Synchronizacja i skracanie cyklu produkcyjnego.
 • Równoważenie i balansowanie linii, wskaźniki zbalansowania.
 • Projektowanie i optymalizacja rozmieszczenia stanowisk roboczych, metoda Blocha – Schmigalli.
 • Sterowanie wykonaniem produkcji.
 • Optymalizacja kolejności wykonania zadań produkcyjnych (algorytm Johnsona).
 • Planowanie potrzeb materiałowych.
 • Zarządzanie wielkością partii i sterowanie przepływem materiałów.
 • Planowanie zdolności produkcyjnych, marszruty produkcyjne.
 • Teoria ograniczeń i technika optymalizacji produkcji w eliminacji „wąskich gardeł” produkcyjnych.
 • Sterowanie przepływem produkcji w systemach „pull”.
 • Systemy realizacji produkcji (MES – Manufacturing Execution System).
 • Ćwiczenia praktyczne i zadania utrwalające wiedzę z zakresu organizacji procesów produkcyjnych.
 • Zaliczenie.

Uczestnik szkolenia osiągnie następujące efekty kształcenia:

 • pogłębioną wiedzę dotyczącą zasad organizacji procesów produkcyjnych, sterowania przepływem produkcji oraz oceny procesów produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych;
 • pogłębioną wiedzę umożliwiającą rozwiązywanie złożonych problemów z zakresu organizacji procesów produkcyjnych w przemyśle oraz sterowania przepływem produkcji;
 • umiejętność interpretacji zjawisk związanych z procesami przemysłowymi oraz umiejętności dotyczące organizacji procesów produkcyjnych;
 • poprawa trafności podejmowanych decyzji w obszarze doskonalenia organizacji produkcji przemysłowej
 • zwiększenie efektywności w obszarze doskonalenia organizacji produkcji przemysłowej;
 • przygotowanie do zastosowania poznanych narzędzi i technik w praktyce produkcyjnej;
 • rozwój kreatywności i zdolności do pracy samodzielnej oraz w zespołach produkcyjnych;
 • przygotowanie uzupełniające do pracy na stanowisku kierownika produkcji.

Szkolenie skierowane jest do:

 • osób odpowiedzialnych za organizację, planowanie i przygotowanie produkcji w przedsiębiorstwie;
 • osób zajmujących się koordynowaniem przepływu produkcyjnego w przedsiębiorstwie;
 • kierownictwa przedsiębiorstw (zarządu, dyrekcji, właścicieli firm produkcyjnych), liderów zmian, kierowników produkcji i planistów;
 • osób zainteresowanych problematyką organizacji systemów produkcyjnych, którzy chcą poszerzyć swój zakres wiedzy i kompetencji.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma potwierdzenie udziału w szkoleniu wydane przez Politechnikę Białostocką.

Wersja robocza harmonogramu:

Przedmiot Liczba godzin
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika 6
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika 6
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika 6
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika 6
Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika 6

Warunki ukończenia szkolenia

Pozytywny wynik sprawdzianu pisemnego ze szkolenia i udział w 80% zajęć ujętych w programie szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty za szkolenie (po uzyskaniu od organizatora informacji o jego uruchomieniu).


Dane do przelewu:
Uczestnik szkolenia po uzyskaniu informacji o utworzeniu się grupy zobowiązany jest do dokonania opłaty w terminie wskazanym przez Centrum Kompetencji.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto bankowe:
Bank Pekao S.A. 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

W tytule przelewu prosimy wpisać:
Imię i nazwisko uczestnika oraz Szkolenie – Efektywne zarządzanie przepływem produkcji – vademecum kierownika

Nazwa i adres odbiorcy:
Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
NIP: 542-020-87-21

Organizator:

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechniki Białostockiej
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin


Miejsce spotkań:

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechniki Białostockiej
ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin


Kontakt:

Centrum Kompetencji PB
85 746-74-67
kursy [at] pb.edu.pl


Przejdź do rejestracji:

Szkolenie z dofinansowaniem

Szkolenie bez dofinansowania

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.