Obowiązek informacyjny do formularza Zgłoszenie na kurs / szkolenie

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.pb.edu.pl, e-mail: rektorat@pb.edu.pl.
 2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@pb.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • organizacji i przeprowadzenia szkolenia,
  • kontaktu w sprawach związanych z prowadzonym szkoleniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • utworzenia bazy podmiotów zainteresowanych ofertą szkoleniową w celu informowania o bieżącej ofercie usług świadczonych przez Centrum Kompetencji PB – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być banki, dostawcy usług pocztowych i kurierskich, obsługa prawna administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, a w przypadku wyrażenia zgody na dodanie Pani/Pana danych do bazy podmiotów zainteresowanych ofertą szkoleniową do momentu wycofania zgody lub do zaprzestania wysyłania przez Administratora newslettera.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody prze jej wycofaniem,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni.

 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Kompetencji Politechniki Białostockiej. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości Pani/Pana udziału w szkoleniach. Podanie danych osobowych dla celu określonego w pkt 3 lit. d jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymywania cyklicznych informacji (newslettera) o bieżącej ofercie usług świadczonych przez Centrum Kompetencji PB. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości otrzymywania cyklicznych informacji o bieżącej ofercie usług świadczonych przez Centrum Kompetencji PB.
 9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.