Program stypendialny im. Bekkera

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej PB zaprasza do składania wniosków w Programie Stypendialnym im. Mieczysława Bekkera prowadzonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Cel Programu

Celem programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy.
Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie.

Zakres tematyczny działań

W ramach programu uprawnione są działania polegające na:

  • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
  • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
  • odbyciu stażu podoktorskiego;
  • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
  • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Uprawnieni wnioskodawcy

O udział w Programie może ubiegać się:

  • doktorant, przy czym w przypadku doktorantów realizujących kształcenie w szkole doktorskiej o udział w programie może ubiegać się osoba, która przedstawiła podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską indywidualny plan badawczy, o którym mowa w art. 202. ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • naukowiec lub nauczyciel akademicki w chwili składania wniosku zatrudniony w podmiocie posiadającym kategorię naukową.

Wnioski składane są indywidualnie przez osoby zainteresowane stypendium.
 

Okres realizacji projektów

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.. Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi: od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego naukowca, od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie do 25 maja 2021 roku godz. 15:00. Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie teleinformatycznym NAWA.

 

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Ogłoszeniu na stronie NAWA.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.