W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.

Wyjazdy pracowników – Program KA103

 

Wyjazdy nauczycieli

Zgodnie z zarządzeniem nr 62 Rektora PB

Wzory dokumentów, o których mowa w instrukcji dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę:

 • kompetencje językowe;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z Uczelnią;
 • prowadzenie zajęć dla studentów Erasmus+ w ciągu 2 lat akademickich, poprzedzających rok akademicki, w którym planowany jest wyjazd;
 • co najmniej pozytywny wynik z ostatniej oceny parametrycznej;
 • efekty dotychczasowej współpracy międzynarodowej;

PRZED WYJAZDEM:

 • Nauczyciel kontaktuje się z uczelnią partnerską w celu uzgodnienia terminu wizyty (może skorzystać z pomocy wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+).
 • Po uzgodnieniu terminu wizyty nauczyciel wysyła do uczelni partnerskiej skan wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching z prośbą o akceptację terminu wyjazdu i tematyki zajęć dydaktycznych/zakresu działań.
 • Podpisany dokument przez uczelnię partnerską, zaakceptowany na PB przez wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana, a także Polecenie wyjazdu zaakceptowane przez bezpośredniego przełożonego, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana  nauczyciel dostarcza do Biura Współpracy Międzynarodowej.
 • Przesyła również  do BWM Ankietę osobową wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (o ile nie uczynił tego wcześniej).

Po potwierdzeniu źródła finansowania oraz akceptacji ww. dokumentów przez kierownika BWM, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej podejmuje decyzję dotyczącą wyjazdu nauczyciela w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Po uzyskaniu zgody na wyjazd nauczyciel dokonuje zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego, rezerwuje hotel itp.
 • Na 7 dni przed wyjazdem nauczyciel otrzymuje stypendium oraz ryczałt na podróż.

BWM przygotowuje umową finansową pomiędzy nauczycielem a PB na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i na 7 dni przed wyjazdem zaprasza nauczyciela po odbiór:

 • umowy finansowej,
 • stypendium,
 • karty ubezpieczeniowej.

Okres pobytu w uczelni zagranicznej w pozostałych krajach UE (bez dni przeznaczonych na podróż): od 2 do 5 dni roboczych.

Liczba dni jest uzależniona od zakresu zadań zaplanowanych do wykonania podczas pobytu w uczelni przyjmującej. 

Ryczałt na podróż liczony jest zgodnie z kalkulatorem odległości Komisji Europejskiej

 
 

W TRAKCIE WYJAZDU:

Nauczyciel uczestniczy we wszystkich zaplanowanych zajęciach i spotkaniach:

 • promuje różne formy i warunki kształcenia w PB:
  – oferta w ramach Programu Erasmus+ oraz dla freemoverów,
  – umowy o podwójnym dyplomowaniu,
 • ocenia perspektywy wymiany studentów,
 • weryfikuje możliwości współpracy naukowej, dydaktycznej:
  – wspólne naukowe tematy robocze,
  – wspólne aplikowanie o projekty,
  – ogólna dwustronna umowa o współpracy (prorektorzy, dziekani),
  – inne.

PO POWROCIE:

W terminie 7 dni od powrotu nauczyciel składa w BWM następujące dokumenty/materiały:

 • Confirmation letter, tj. dokument poświadczający czas pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć, przygotowany przez uczelnię przyjmującą. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi się zgadzać z terminem podanym w Staff Mobility for Teaching oraz w umowie finansowej (tj. od 2 do 4 dni); Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami);
 • Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.;
 • Dokumenty finansowe pozwalające na refundację poniesionych kosztów podróży (w przypadku wyjazdów do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa).
 • Po mailowym wezwaniu poprzez serwer Komisji Europejskiej Erasmus+ nauczyciel wypełnia on-line Ankietę Stypendysty – Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni po otrzymania wezwania.
 • Przekazuje zainteresowanym studentom informacje o wizytowanej uczelni (np. na prośbę wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, dziekana, samych studentów).

 

 

Wyjazdy administracji

Zgodnie z zarządzeniem nr 62 Rektora PB

Wzory dokumentów, o których mowa w instrukcji dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę:

 • kompetencje językowe;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z PB;

O kwalifikacji pracowników decyduje kolejność zgłoszeń, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla pracowników administracyjnych.

PRZED WYJAZDEM:

 • Pracownik kontaktuje się z uczelnią zagraniczną w celu uzgodnienia terminu wizyty.
 • Po uzgodnieniu terminu wizyty pracownik wysyła do uczelni zagranicznej skan wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Training z prośbą o akceptację terminu wyjazdu i tematyki szkolenia /zakresu działań.
 • Podpisany dokument przez uczelnię przyjmującą, zaakceptowany na PB przez bezpośredniego przełożonego, a także Polecenie wyjazdu zaakceptowane przez bezpośredniego przełożonego, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana,  pracownik  dostarcza do Biura Współpracy Międzynarodowej.
 • Przesyła również  do BWM Ankietę osobową wraz z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych (o ile nie uczynił tego wcześniej).

Po potwierdzeniu źródła finasowania oraz akceptacji ww. dokumentów przez kierownika BWM, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej podejmuje decyzję dotyczącą wyjazdu pracownika w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Po uzyskaniu zgody na wyjazd pracownik dokonuje zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego, rezerwuje hotel itp
 • Na 7 dni przed wyjazdem pracownik otrzymuje stypendium oraz ryczałt na podróż.

BWM przygotowuje umowę finansową pomiędzy pracownikiem, a PB na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i na 7 dni przed wyjazdem zaprasza pracownika po odbiór:

 • umowy finansowej
 • stypendium
 • karty ubezpieczeniowej.

 

Okres pobytu w uczelni zagranicznej (bez dni przeznaczonych na podróż): od 2 do 5 dni roboczych.

Liczba dni jest uzależniona od zakresu zadań zaplanowanych do wykonania podczas pobytu w uczelni przyjmującej.

Ryczałt na podróż liczony jest zgodnie z kalkulatorem odległości Komisji Europejskiej
 

W TRAKCIE WYJAZDU:

Pracownik uczestniczy we wszystkich zaplanowanych zajęciach i spotkaniach promuje różne formy i warunki kształcenia w PB:

 • oferta w ramach Programu Erasmus+ oraz dla freemoverów,
 • umowy o podwójnym dyplomowaniu,
 • inne perspektywy wymiany studentów.

 

PO POWROCIE:

W terminie 7 dni od powrotu pracownik składa w BWM następujące dokumenty/materiały:

 • Confirmation letter, tj. dokument poświadczający czas pobytu przygotowany przez uczelnię przyjmującą. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi się zgadzać z terminem podanym w Staff Mobility for Training oraz w umowie finansowej (tj. od 2 do 5 dni);
 • Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami);
 • Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.;
 • Dokumenty finansowe pozwalające na refundację poniesionych kosztów podróży (w przypadku wyjazdów do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa).
 • Po mailowym wezwaniu poprzez serwer Komisji Europejskiej Erasmus+ pracownik wypełnia on-line Ankietę Stypendysty – Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni po otrzymania wezwania.
 • Przekazuje zainteresowanym studentom informacje o wizytowanej uczelni (np. na prośbę wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, dziekana, samych studentów).

Kontakt

Pokój 1C

mgr Edyta Dudzińska
(85) 746 90 43

e.dudzinska [at] pb.edu.pl

Uczelnie partnerskie

Wykaz uczelni