Wyjazdy pracowników – Program KA103

 

Wyjazdy nauczycieli

Zgodnie z zarządzeniem nr 62 Rektora PB

Wzory dokumentów, o których mowa w instrukcji dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę:

 • kompetencje językowe;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z PB;
 • aktywną współpracę naukową lub inną z instytucją, do której planowany jest wyjazd;
 • rozpoczęte rozmowy (korespondencja e-mail) w sprawie rozszerzenia współpracy;
 • prowadzenie zajęć dla studentów Erasmus+ w roku akademickim, w którym planowany jest wyjazd;
 • co najmniej pozytywny wynik z ostatniej oceny parametrycznej pracowników;
 • organizację wyjazdu na 3-4 miesiące przed planowaną datą podróży (dotyczy wyjazdów do krajów, które nie graniczą z Polską);
 • wyjazd nie powinien odbywać się po raz drugi lub trzeci do tej samej uczelni.

Kandydatury osób prowadzących zajęcia, opiekunów praktyk studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+, ubiegających się po raz pierwszy o wyjazd, osób stanowiących młodszą kadrę dydaktyczną oraz wyjazdy koordynatorów i pracowników Biura (przynajmniej jeden raz w roku) są traktowane priorytetowo.

PRZED WYJAZDEM:

 • Nauczyciel kontaktuje się z uczelnią partnerską w celu uzgodnienia terminu wizyty (może skorzystać z pomocy wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+).

Kontakt z uczelnią partnerską należy nawiązać z wyprzedzeniem umożliwiającym opracowanie programu pobytu w uczelni zagranicznej obejmującego, między innymi, spotkania ze studentami, wykładowcami, pracownikami IRO (odpowiednik BWM), koordynatorami Programu Erasmus+, itp. Należy zadbać o to, aby informacja o spotkaniach została rozpowszechniona, np. na stronie internetowej uczelni przyjmującej (spotkania mogą dotyczyć np. promowania kształcenia w PB, programów roboczych dotyczących współpracy, aplikowania o wspólne projekty).

 • Po uzgodnieniu terminu wizyty nauczyciel wysyła do uczelni partnerskiej skan wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching z prośbą o akceptację terminu wyjazdu i tematyki zajęć dydaktycznych/zakresu działań.
 • Na ok.90  dni przed planowanym wyjazdem nauczyciel dostarcza do Biura Współpracy Międzynarodowej formularz Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching zaakceptowany przez uczelnię partnerską, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana, a także Wniosek wyjazdowy (obowiązujący w PB) zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana. Przesyła do BWM Ankietę osobową (o ile nie uczynił tego wcześniej).

Po potwierdzeniu źródła finansowania oraz akceptacji ww. dokumentów przez kierownika BWM, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej podejmuje decyzję dotyczącą wyjazdu nauczyciela w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Po uzyskaniu zgody na wyjazd nauczyciel dokonuje zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego, rezerwuje hotel itp.
 • Na 7 dni przed wyjazdem nauczyciel otrzymuje stypendium z/bez* ryczałtu na koszty podróży.

BWM przygotowuje umową finansową pomiędzy nauczycielem a PB na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i na 7 dni przed wyjazdem zaprasza nauczyciela po odbiór:

 • umowy finansowej,
 • stypendium,
 • karty ubezpieczeniowej.

*Osoby wyjeżdżające do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa otrzymują zwrot kosztów podróży ze środków Uczelni zgodnie z poniesionymi rzeczywistymi kosztami (zgodnie z aktualnym zarządzeniem w sprawie podróży pracowników PB na obszarze kraju i poza jego granicami). Ryczałt na podróż, zgodnie z kalkulatorem odległości Komisji Europejskiej otrzymują osoby wyjeżdżające do pozostałych krajów UE.
 

Okres pobytu w uczelni zagranicznej na Litwie (bez dni przeznaczonych na podróż): 2 dni robocze.

Okres pobytu w uczelni zagranicznej w pozostałych krajach UE (bez dni przeznaczonych na podróż): od 2 do 4 dni roboczych.

Liczba dni jest uzależniona od zakresu zadań zaplanowanych do wykonania podczas pobytu w uczelni przyjmującej.
 

W TRAKCIE WYJAZDU:

Nauczyciel uczestniczy we wszystkich zaplanowanych zajęciach i spotkaniach:

 • promuje różne formy i warunki kształcenia w PB:
  – oferta w ramach Programu Erasmus+ oraz dla freemoverów,
  – umowy o podwójnym dyplomowaniu,
 • ocenia perspektywy wymiany studentów,
 • weryfikuje możliwości współpracy naukowej, dydaktycznej:
  – wspólne naukowe tematy robocze,
  – wspólne aplikowanie o projekty,
  – ogólna dwustronna umowa o współpracy (prorektorzy, dziekani),
  – inne.

 

PO POWROCIE:

W terminie 7 dni od powrotu nauczyciel składa w BWM następujące dokumenty/materiały:

 • Confirmation letter, tj. dokument poświadczający czas pobytu i liczbę godzin zrealizowanych zajęć, przygotowany przez uczelnię przyjmującą. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi się zgadzać z terminem podanym w Staff Mobility for Teaching oraz w umowie finansowej (tj. od 2 do 4 dni);- Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami);- Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.;
 • Dokumenty finansowe pozwalające na refundację poniesionych kosztów podróży (w przypadku wyjazdów do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa).
 • Po mailowym wezwaniu poprzez serwer Komisji Europejskiej Erasmus+ nauczyciel wypełnia on-line Ankietę Stypendysty – Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni po otrzymania wezwania.
 • Przekazuje zainteresowanym studentom informacje o wizytowanej uczelni (np. na prośbę wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, dziekana, samych studentów).

 

Wyjazdy administracji

Zgodnie z zarządzeniem nr 62 Rektora PB

Wzory dokumentów, o których mowa w instrukcji dostępne są na stronie Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.

Przy kwalifikowaniu kandydatów na wyjazd Uczelnia bierze pod uwagę:

 • kompetencje językowe;
 • przygotowanie do promowania różnych form kształcenia i współpracy z PB;
 • organizację wyjazdu na 3-4 miesiące przed planowaną datą podróży (dotyczy wyjazdów do krajów, które nie graniczą z Polską);
 • wyjazd nie powinien odbywać się po raz drugi lub trzeci do tej samej uczelni.

Wyjazdy pracowników BWM oraz pozostałych pracowników administracji ubiegających się o wyjazd po raz pierwszy traktowane są priorytetowo.

PRZED WYJAZDEM:

 • Pracownik kontaktuje się z uczelnią zagraniczną w celu uzgodnienia terminu wizyty.

Kontakt z uczelnią partnerską należy nawiązać z wyprzedzeniem umożliwiającym opracowanie programu pobytu w uczelni zagranicznej obejmującego, między innymi, spotkania z pracownikami IRO (odpowiednik BWM), koordynatorami Programu Erasmus+.

 • Po uzgodnieniu terminu wizyty pracownik wysyła do uczelni zagranicznej skan wypełnionego formularza Mobility Agreement Staff Mobility for Training z prośbą o akceptację terminu wyjazdu i tematyki szkolenia.
 • Na ok. 90 dni przed planowanym wyjazdem pracownik dostarcza do Biura Współpracy Międzynarodowej formularz Mobility Agreement Staff Mobility for Training zaakceptowany przez uczelnię zagraniczną oraz bezpośredniego przełożonego, a także Polecenie wyjazduzaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego, wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+ oraz dziekana. Przesyła do BWM Ankietę osobową (o ile nie uczynił tego wcześniej).

Po potwierdzeniu źródła finasowania oraz akceptacji ww. dokumentów przez kierownika BWM, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej podejmuje decyzję dotyczącą wyjazdu pracownika w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 • Po uzyskaniu zgody na wyjazd pracownik dokonuje zakupu biletu lotniczego/kolejowego/autobusowego, rezerwuje hotel itp.
 • Na 7 dni przed wyjazdem pracownik otrzymuje stypendium z/bez* ryczałtu na koszty podróży.

BWM przygotowuje umową finansową pomiędzy pracownikiem a PB na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ i na 7 dni przed wyjazdem zaprasza nauczyciela po odbiór:

 • umowy finansowej,/li>
 • stypendium
 • karty ubezpieczeniowej.

*Osoby wyjeżdżające do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa otrzymują zwrot kosztów podróży ze środków Uczelni zgodnie z poniesionymi rzeczywistymi kosztami (zgodnie z aktualnym zarządzeniem w sprawie podróży pracowników PB na obszarze kraju i poza jego granicami). Ryczałt na podróż, zgodnie z kalkulatorem odległości Komisji Europejskiej otrzymują osoby wyjeżdżające do pozostałych krajów UE.
 

Okres pobytu w uczelni zagranicznej (bez dni przeznaczonych na podróż): od 2 do 5 dni roboczych.

Liczba dni jest uzależniona od zakresu zadań zaplanowanych do wykonania podczas pobytu w uczelni przyjmującej.
 

W TRAKCIE WYJAZDU:

Pracownik uczestniczy we wszystkich zaplanowanych zajęciach i spotkaniach promuje różne formy i warunki kształcenia w PB:

 • oferta w ramach Programu Erasmus+ oraz dla freemoverów,
 • umowy o podwójnym dyplomowaniu,
 • inne perspektywy wymiany studentów.

 

PO POWROCIE:

W terminie 7 dni od powrotu pracownik składa w BWM następujące dokumenty/materiały:

 • Confirmation letter, tj. dokument poświadczający czas pobytu przygotowany przez uczelnię przyjmującą. Okres pobytu potwierdzonego przez uczelnię przyjmującą musi się zgadzać z terminem podanym w Staff Mobility for Training oraz w umowie finansowej (tj. od 2 do 5 dni);
 • Sprawozdanie z realizacji programu pobytu – w formie ankiety (z konkretnymi informacjami, wnioskami i propozycjami);
 • Materiały informacyjne o uczelni przyjmującej, propozycje współpracy itp.;
 • Dokumenty finansowe pozwalające na refundację poniesionych kosztów podróży (w przypadku wyjazdów do następujących krajów: Czechy, Łotwa, Niemcy, Słowacja oraz Litwa).
 • Po mailowym wezwaniu poprzez serwer Komisji Europejskiej Erasmus+ pracownik wypełnia on-line Ankietę Stypendysty – Participant Report Request, najpóźniej w terminie 30 dni po otrzymania wezwania.
 • Przekazuje zainteresowanym studentom informacje o wizytowanej uczelni (np. na prośbę wydziałowego koordynatora Programu Erasmus+, dziekana, samych studentów).

Kontakt

Pokój 1C

mgr Edyta Dudzińska
(85) 746 90 43

e.dudzinska [at] pb.edu.pl

Uczelnie partnerskie

Wykaz uczelni

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.