DICCMEM – Opracowanie i wprowadzenie modelu kompetencji komunikacyjnych w celu ulepszenia i utrzymania sieci mentorów biznesowych.

Projekt „Opracowanie i wprowadzenie modelu kompetencji komunikacyjnych w celu ulepszenia i utrzymania sieci mentorów biznesowych. DICCMEM.” umowa nr 2019-1-LV01-KA203-060414 realizowany w ramach programu wspólnotowego „Erasmus +” Akcja 2.

Liderem projektu jest: REZEKNES TEHNOLOGIJU AKADEMIJA Łotwa
Partnerami projektu są:
1. POLITECHNIKA BIALOSTOCKA – Polska
2. Utenos kolegija – Litwa
3. BURGASKI SVOBODEN UNIVERSITET – Bułgaria
4. Ecoistituto del Friuli Venezia Giulia – Włochy
5. LATVIJAS LAUKU KONSULTACIJU UN IZGLITIBAS CENTRS – Łotwa

Budżet projektu Politechniki Białostockiej wynosi 21.955 euro

Okres realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021.

Celem projektu jest zbadanie barier w kompetencjach komunikacyjnych między mentorami a podopiecznymi oraz zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą ulepszyć i utrzymać sieć mentorów biznesowych za pomocą technologii komunikacyjnych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ zgodnie z klasyfikacją OECD odnosi się bezpośrednio do takich dziedzin nauki, jak ekonomia, przedsiębiorczość, komunikacja oraz technologia informacyjna.
Projekt obejmuje następujące badania naukowe: studium wykonalności technicznej i ekonomicznej oraz studium badań przemysłowych. Działania w ramach projektu: Studium wykonalności technicznej i ekonomicznej modelu kompetencji komunikacyjnych dla sieci mentorów biznesowych; Teoretyczne studia literaturowe, badanie i porównanie specyfiki pracy mentora na Łotwie i za granicą; Wywiady z uczestnikami sieci mentorów biznesowych (mentorami i podopiecznymi); Wywiady, kwestionariusz z ekspertami; Mobilność, wymiana doświadczeń z zagranicą; Opracowanie modelu inteligentnych kompetencji komunikacyjnych dla sieci mentorów biznesowych; Opracowanie skutecznej metodologii komunikacji i współpracy dla sieci mentorów biznesowych; Pilotażowa grupa mentorów i podopiecznych do oceny skutecznej metodologii komunikacji; Tworzenie podręcznika mentorskiego; Publikowanie oryginalnych artykułów naukowych w czasopismach lub materiałach konferencyjnych zawartych w bazach Web of Science lub SCOPUS (lub innych) Opracowanie wspólnej monografii; Rozwój sieci między partnerami.
Aby mentor mógł działać, konieczna jest komunikacja, która jest kluczem do udanej przedsiębiorczości. Bez względu na to, czy komunikacja ma charakter wewnętrzny czy zewnętrzny, poziomy czy pionowy, wszystkie formy komunikacji w środowisku przedsiębiorczym pomagają zwiększyć efektywność i poprawić wydajność organizacji. Kluczowym celem komunikacji jest zapewnienie, że wiadomość jest zrozumiana w sposób, w jaki pierwotnie miała na celu dotarcie do odbiorców. Dlatego komunikacja może być zarówno werbalna, jak i wizualna – jest to ciągły proces, podczas którego zachodzi interakcja między komunikatorem, kanałem, komunikatem i komunikacją. Istotnym elementem komunikacji jest efekt lub odpowiedź komunikacyjna, która wskazuje, czy wiadomość dotarła do odbiorców i czy cel komunikacji zostanie osiągnięty.
Grupa docelowa reprezentuje kilka dziedzin: środowisko badawcze i akademickie: naukowcy, studenci, pracownicy naukowi nauk społecznych, a także pracownicy zaangażowani w badania; Środowisko przedsiębiorcy: przedsiębiorcy ze wszystkich krajów, którzy chcą uczestniczyć w biznesie działania sieci mentorów jako mentorów i podopiecznych; interesariusze przedsiębiorstwa – pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi; przedsiębiorcy jako użytkownicy metodologii komunikacji sieci mentorów biznesowych; Społeczeństwo: społeczeństwo jako całość, ponieważ przedsiębiorczość w regionie wpływa na każdego mieszkańca poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, poprawę sytuacji gospodarczej w regionie, co zwiększa siłę nabywczą mieszkańców, kwoty podatków płaconych władzom lokalnym i krajowym.
Metodologia i podział pracy będą symetryczne, a podobne działania na rzecz rozwoju dorobku intelektualnego będą realizowane równolegle w krajach uczestniczących. Mówiąc bardziej szczegółowo, oczekiwany wpływ na organizacje uczestniczące będzie: w projekt zaangażowanych będzie ponad 20 pracowników; zatrudnienie personelu badawczego; podnoszenie kompetencji w dziedzinie komunikacji; zacieśnianie stosunków międzynarodowych; dalsza współpraca w badaniach. Projekt zastosuje podejście oparte na kompetencjach i oceni ich jakość, wpływ i znaczenie. Może to przyczynić się do wyższej jakości kształcenia i szkolenia oraz wspierać przepuszczalność różnych ścieżek kształcenia i szkolenia. Oczekiwane wyniki projektu będą zatem skutecznymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju sieci mentorów biznesowych we wszystkich krajach: przeprowadzone badanie modelu kompetencji komunikacyjnych; opracowane model kompetencji i metodologię inteligentnej komunikacji; opracowany podręcznik mentoringu; oryginalne artykuły naukowe opublikowane w czasopismach lub materiałach konferencyjnych.

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.