Trwa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej

02-09-2019

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  od roku akademickiego 2019/2020 w Politechnice Białostockiej została utworzona Szkoła Doktorska (Uchwała Senatu PB Nr 405/XXIV/XV/2019 z 18 kwietnia 2019 r.). Pełnomocnikiem ds. Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej została dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB.

 

PB_szkola_doktorska_banerSzkoła Doktorska Politechniki Białostockiej będzie kształciła doktorantów w siedmiu dyscyplinach naukowych:

 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria biomedyczna,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria mechaniczna,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej PB:

 • rozpocznie się z dniem 1 października 2019 r.,
 • odbędzie się w trybie stacjonarnym,
 • będzie trwało 8 semestrów (4 lata) i zakończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej PB prowadzona jest od 2 do 9 września 2019 r. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na drodze otwartego konkursu, którego celem jest wyłonienie najlepszych kandydatów na podstawie: rozmowy kwalifikacyjnej, oceny z dyplomu ukończenia studiów, osiągnięć badawczych kandydata, prezentacji projektu badawczego, dotyczącego obranego tematu planowanej rozprawy doktorskiej.

Czynności związane z rekrutacją przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane dla każdej dyscypliny naukowej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły są zobowiązani w terminie przewidzianym w harmonogramie rekrutacji złożyć do właściwej Komisji następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Szkoły kierowane do dziekana odpowiedniego wydziału,
 • kwestionariusz osobowy wraz z 2 zdjęciami (załącznik nr 1),
 • kartę informacyjną (załącznik nr 2),
 • odpis dyplomu magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego (dyplom kandydata z kraju, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o uznawalności stopni i tytułów podlega nostryfikacji),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w Szkole.

Przydatne informacje dotyczące rekrutacji kandydatów do Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2019/2020:

Harmonogram rekrutacji i kontakt do Komisji Rekrutacyjnych

Limity przyjęć

Tematy i zakres rozpraw doktorskich

Pliki do pobrania


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.