Politechnika i Uniwersytet w Białymstoku zainaugurowały rok akademicki

09-10-2018

Pamiętajmy, że naszym wspólnym celem jest wysoki poziom kształcenia studentów oraz rozwój własnych kadr pracowników naukowych, realizujących badania na światowym poziomie – powiedział rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis podczas poniedziałkowej (8.10) uroczystej inauguracji roku akademickiego. Natomiast rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. Robert Ciborowski zaznaczył: Współpraca między naszymi uczelniami istnieje właściwie od początku ich powstania. Natomiast w warunkach nowej Konstytucji dla Nauki powinna być jeszcze ściślejsza. Chodzi o to, aby wspierać działania w tych obszarach, w których możemy wspólnie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki i sukcesy.

8 października Politechnika Białostocka i Uniwersytet w Białymstoku wspólnie zainaugurowały rok akademicki 2018/2019. W ten sposób dwie największe uczelnie w regionie chciały podkreślić jedność lokalnego środowiska akademickiego i budowanie wspólnego potencjału naukowego. Uroczystość miała wyjątkowy charakter – odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej. W jej programie znalazły się tradycyjne ślubowania studentów oraz doktorantów obu uczelni. Powitani zostali studenci zagraniczni. W imieniu studentów głos zabrała Katarzyna Buczkowska – wiceprzewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. W imieniu doktorantów obu uczelni wystąpił mgr Konrad Wnorowski – przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku. Gaude Mater Polonia oraz Gaudeamus igitur zaśpiewały połączone chóry akademickie Politechniki oraz Uniwersytetu pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej oraz prof. Edwarda Kulikowskiego.

Gościem honorowym wydarzenia był Jarosław Gowin. W wykładzie inauguracyjnym Wicepremier i Minister nauki i szkolnictwa wyższego podkreślił historyczny charakter uroczystości. Pierwsza wspólna inauguracja roku akademickiego została zorganizowana przez białostockie uczelnie tydzień po tym, jak weszła w życie Ustawa 2.0 reformująca polskie szkolnictwo wyższe oraz w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

To, że żyjemy w wolnej Polsce zawdzięczamy pokoleniom wspaniałych patriotów. Dzisiaj winni jesteśmy im nie tylko ogromną wdzięczność i pamięć, ale też sprostanie wyzwaniom naszych czasów. To wyzwanie to budowa silnego państwa, nowoczesnej gospodarki, zamożnego i dobrze wykształconego społeczeństwa. A warunkiem osiągnięcia tych wszystkich celów jest stworzenie prężnych, lepiej kształcących i na jeszcze wyższym poziomie prowadzących badania naukowe uczelni. To jest to wyzwanie, przed którym tutaj wspólnie stoimy – mówił Jarosław Gowin.

Minister przedstawił najważniejsze zadania, które ministerstwo wyznaczyło sobie i uczelniom na najbliższe 12 miesięcy. Zapowiedział szkolenia oraz powołanie zespołu złożonego z przedstawicieli środowiska akademickiego, który zajmie się monitorowaniem postępów wdrażania Ustawy 2.0 i rozporządzeń wprowadzających. Ten zespół będzie pomagał nam wszystkim wychwytywać problemy, jak najszybciej je diagnozować i szukać rozwiązań – zapewniał Jarosław Gowin. Zapowiedział też zorganizowanie cyklu konferencji, wzorowanych na konferencjach, które złożyły się na Narodowy Kongres Nauki. Będziemy na tych spotkaniach, w sposób bardzo pogłębiony i praktyczny dyskutować o najważniejszych wyzwaniach stojących przed nami – mówił.

Wicepremier Gowin określił szereg wyzwań, z którymi, przy wsparciu resortu, będzie musiało zmierzyć się środowisko akademickie. W ciągu najbliższych miesięcy każda z uczelni będzie musiała zastanowić się, jaką strukturę organizacyjną chce wprowadzić u siebie, aby wydobyć swoje najsilniejsze strony. Te zmiany uczelnie będą musiały zawrzeć w nowym statucie jednostki. Do 30 listopada każdy z pracowników naukowych bądź naukowo-dydaktycznych powinien złożyć oświadczenie o przynależności do jednej lub dwóch dyscyplin na nowo zdefiniowanych w rozporządzeniu z 20 września. Ważne jest to, że pod uwagę trzeba brać nie tylko stopnie naukowe uzyskane w danej dziedzinie, ale przede wszystkim aktualny dorobek naukowy – precyzował minister. W ciągu najbliższego roku władze każdej uczelni, w ścisłej współpracy ze środowiskiem studenckim, powinny wypracować nowe rozwiązania dotyczące regulaminów studiów, które będą lepiej definiować i chronić prawa studentów, ale też egzekwować ich obowiązki względem uczelni. Szczególnie te drugie mają być sposobem na przywrócenie prestiżu dyplomów zdobywanych na polskich uczelniach. Drodzy studenci – myślę, że to najlepsza wiadomość, którą mogliście dzisiaj usłyszeć – będzie trudniej! Ale to jest szansa dla Was, na naładowanie akumulatorów intelektualnych na całą waszą drogę zawodową – powiedział Jarosław Gowin. Minister mówił także o konieczności przygotowania do końca maja 2019 roku podstaw funkcjonowania interdyscyplinarnych szkół doktorskich. Przypomniał także, że trwają kluczowe konkursy grantowe na realizację projektów w ramach programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Minister podkreślał, że proces reformy powinien łączyć się ze zwiększeniem nakładów na szkolnictwo wyższe. Przypomniał, że Ustawa 2.0 podnosi minimalne wynagrodzenia dla dużej części adiunktów. Zapowiedział, że od 1 stycznia wzrosną nakłady na fundusz wynagrodzeń dla wszystkich pracowników uczelni. Wyraził nadzieję, że w niedalekiej przyszłości rząd polski będzie przeznaczał na naukę 1% PKB. Ogółem w przyszłorocznym budżecie przewidujemy wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe o blisko 5 mld złotych: 1 mld 350 mln zł będzie pochodzić ze środków krajowych, ze środków europejskich – 600 mln zł. Do tego rząd wyda obligacje skarbu państwa, do podziału między uczelnie, w łącznej wysokości 3 mld złotych – wyliczał minister. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył Rektorom Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu w Białymstoku symboliczne czeki. Ten dla Politechniki opiewał na kwotę 30 525 000 złotych. Po 1 stycznia czeki zamienią się obligacje Skarbu Państwa, a te będzie można spieniężyć i wykorzystać na inwestycje.

Czy wspólna inauguracja oznacza połączenie Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku?

Uważam, że nasze polskie szkoły wyższe powinny mierzyć wysoko. Wszystkie najważniejsze i największe uczelnie na świecie to uniwersytety, które mają pełen przegląd dziedzin. Dziś, w kontekście wspólnej inauguracji – pokazaliśmy, że widzimy taki potencjał w naszych uczelniach – mówił podczas konferencji prasowej zorganizowanej zaraz po uroczystości prof. Lech Dzienis, Rektor Politechniki Białostockiej. Trzeba postawić  społeczności akademickiej Białegostoku pytanie „quo vadis?”. Mamy przed sobą dwie drogi, albo starać się dalej iść w obecnie istniejących warunkach funkcjonowania uczelni regionalnych lub też, łącząc siły, przyspieszyć w celu osiągnięcia, w niedalekiej przyszłości miana uczelni badawczej – dodawał rektor PB.

Jeśli się okaże, że w ciągu najbliższych dwóch lat takie działania są potrzebne – one dadzą dużo dobrego uczelniom – to powinniśmy je podjąć. Już pół roku temu otrzymałem od Senatu Uniwersytetu w Białymstoku carte blanche jeśli chodzi o rozmowy na temat współpracy. Natomiast to nie jest jeszcze stopień dużego zaawansowania. Senaty będą miały okazję wypowiedzieć się na końcu, kiedy przedstawimy analizy korzyści, potencjalnych zagrożeń i szans – podkreślał prof. Robert Ciborowski, rektor Uniwersytetu w Białymstoku.

Czy Politechnika i Uniwersytet wkroczą na drogę federacji bądź konsolidacji, to będzie autonomiczna decyzja władz i wspólnot akademickich obu uczelni. Ja mogę tylko trzymać kciuki za tę współpracę – zapewniał Jarosław Gowin. Gdyby obie uczelnie zdecydowały się podjąć wyzwanie stworzenia jednej uczelni badawczej, to na pewno mogą liczyć na znacznie większe i dodatkowe środki ze strony ministerstwa. – dodał szef resortu nauki.

Pomysł organizacji wspólnej inauguracji roku akademickiego pojawił się już kilka lat temu, niedługo po tym, gdy w styczniu 2013 r. przedstawiciele trzech podlaskich uczelni oraz Prezydent Białegostoku podpisali list intencyjny ws. współpracy przy budowaniu i promocji marki Białegostoku jako miasta akademickiego.

Wspólne inauguracje roku akademickiego są już organizowane przez środowiska akademickie w innych miastach Polski m.in. we Wrocławiu i Poznaniu. To w ocenie władz PB i UwB wartościowa inicjatywa, do której warto zainspirować kolejne białostockie uczelnie.

Swoją obecnością na uroczystości Wspólnej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 zaszczycili nas: przedstawiciele rządu i sejmu, zarządu województwa, władz samorządowych i urzędu miasta, a także przedstawiciele duchowieństwa, uczelni krajowych i zagranicznych, służb mundurowych, instytucji kultury, biznesu oraz studenci i pracownicy Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

Zapraszamy do oglądania transmisji z uroczystości Wspólnej Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019 – transmisja on-line

platon inauguracja
 

 

 

 
QR kod RODO
Więcej: pb.edu.pl/rodo


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.