XIII posiedzenie Senatu PB

22-02-2018
logo PB

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali wniosek Rektora Politechniki Białostockiej o nadanie prof. Wioletcie Miłkowskiej Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Prof. Miłkowska od ponad 20 lat kieruje Chórem naszej Uczelni. Warto dodać, że Medal Gloria Artis przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego. To uhonorowanie wyjątkowej działalności artystycznej – uzasadniał prof. Jarosław Perszko, Prorektor ds. Studenckich PB.

Senat pozytywnie zaopiniował także wnioski o nadanie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski prof. Joanicjuszowi Nazarko – byłemu Rektorowi i Dziekanowi Wydziału Zarządzania PB, Złotego Krzyża Zasługi dr. hab. inż. Mikołajowi Jalinikowi z Zamiejscowego Wydziału Leśnego, Brązowego Krzyża Zasługi dr hab. Elżbiecie Szymańskiej z Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Po dzisiejszej opinii Senatu, Rektor wystąpi o nadanie Złotych Medali za Długoletnią Służbę 19 osobom, Srebrnych Medali za Długoletnią Służbę – 25 pracownikom Uczelni, Brązowych Medali – 22 pracownikom oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej – 37 osobom.

Senatorowie wybrali także osoby, które zgłoszone zostaną do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kategorii „osiągnięcia naukowe” osobą zgłoszoną jest dr hab. inż. Marcin Kochanowicz z Wydziału Elektrycznego – tu doceniona została praca habilitacyjna. W kategorii „całokształt dorobku” wybrany został prof. dr. hab. inż. Leon Bobrowski z Wydziału Informatyki.

Senatorowie pozytywnie zaopiniowali funkcjonowanie wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Politechnice Białostockiej w 2017 roku. System ten ma za zadanie identyfikację problemów i sytuacji niepożądanych – podsumowała Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw.

Politechnika Białostocka, za zgodą Senatu, starać się będzie o pozyskanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko środków na termomodernizację 5 budynków (budynki ogólnotechniczne oraz Wydziału Mechanicznego). Uczelnia złoży projekt w ramach programu “Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wartość projektu to prawie 13,5 mln złotych (40% to wkład własny Uczelni).

Senatorowie zgodzili się na zawarcie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju dotyczącej realizacji projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”. Wartość projektu to prawie 12 mln złotych (wkład własny to ok. 365 tys. złotych). Głównym celem projektu jest restrukturyzacja Uczelni w zakresie podniesienia efektywności zarządzania oraz dostosowania kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki. Uruchomionych zostanie 5 nowych kierunków kształcenia i 2 nowe specjalności, 8 kierunków uzyska nowe programy, po to by kształcenie miało bardziej praktyczny wymiar. Uruchomione zostaną interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Inżynierii Zarządzania oraz indywidualne staże w ramach kształcenia doktoranckiego na Wydziale Elektrycznym. Ruszy „Fabryka Dobrego Inżyniera”, gdzie ponad 200 studentów PB będzie mogło podnieść swoje kompetencje – uzyskać certyfikaty i uprawnienia, odbyć konkretne szkolenia czy kursy językowe (rodzaj wsparcia zależeć będzie od wyników bilansu kompetencji). 100 studentów Wydziału Informatyki będzie miało dostęp do wysokiej jakości staży w Polsce i za granicą. Wsparcie trafi też do ponad 100 pracowników dydaktycznych i 120 administracyjnych. To doradcy zawodowi wskażą, jaki rodzaj kursów, szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych jest najlepszy w każdym indywidualnym przypadku. Wdrożony zostanie także zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie uczelnią (obejmujący kadry, płace, finanse). Prorektor ds. Rozwoju dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. podkreślał podczas obrad Senatu silne zaangażowanie wszystkich wydziałów i administracji na etapie powstawania wniosku o dofinansowanie.

Z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Politechnika Białostocka otrzyma także pieniądze na akredytacje zagraniczne wybranych kierunków studiów: mechanika i budowa maszyn – studia pierwszego stopnia; mechanika i budowa maszyn – studia drugiego stopnia; automatyka i robotyka – studia pierwszego stopnia; automatyka i robotyka – studia drugiego stopnia; informatyka – studia pierwszego stopnia.

Senat zgodził się na zawarcie umowy o współpracy z Mansoura University w Egipcie oraz z Tarnopolskim Narodowym Uniwersytetem Technicznym na Ukrainie. Pozytywne opinie uzyskały także umowy o podwójnym dyplomowaniu pomiędzy Politechniką Białostocką a Ala-Too International University (Republika Kirgiska), a także Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” (Ukraina). Aneksowana zostanie także umowa o podwójnym dyplomowaniu z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym.


Na skróty
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.