ul. Piłsudskiego 1A,
17-200 Hajnówka

tel. sekretariat: (085) 682-95-00
e-mail: zwl.sekretariat@pb.edu.pl

tel. dziekanat: (085)682-95-01
fax: (085)682-95-09
e-mail: zwl.dziekanat@pb.edu.pl

Przejdź na stronę wydziału.

Wydrukuj tą stronę