ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin

Adres do korespondencji:

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
WYDZIAŁ INŻYNIERII ZARZĄDZANIA
ul. Wiejska 45A
15 – 351 Białystok
NIP 542-020-87-21

Przejdź na stronę wydziału

Wydrukuj tą stronę