ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok

tel. sekretariat: (085) 746-90-50
tel. dziekanat: (085) 746-90-55

Przejdź na stronę wydziału.

Wydrukuj tą stronę