ul. Oskara Sosnowskiego 11
15-893 Białystok

tel.: 085 746 99 10
fax: 085 746 99 13

e-mail: wa.sekretariat@pb.edu.pl

Przejdź na stronę wydziału.

Wydrukuj tą stronę