Data Umowa Pliki
2014-02-24 Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 3 – III LO im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku w obszarze wymiany wiedzy i doświadczeń (do 31.05.2016 r.)
2014-02-26 List intencyjny ze Szkołą Podstawową nr 34 w Białymstoku dot. kształcenia świadomości w zakresie architektury krajobrazu
2014-06-11 Umowa o współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku (do końca roku szkolnego 2015/2016)
2014-06-11 Umowa intencyjna o współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku (do końca roku szkolnego 2015/2016)
2014-06-11 Umowa o współpracy z Zespołem Szkół Nr 1 im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie (do końca roku szkolnego 2015/2016)
2014-07-01 Umowa o współpracy z firmą AC i Zespołem Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku dot. współpracy w zakresie wiedzy elektrycznej i elektronicznej (na czas nieokreślony)
2014-07-28 Umowa o współpracy naukowej i organizacyjnej z Wyższą Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku (na czas nieokreślony)
2014-12-08 Umowa z Zespołem Szkół Technicznych nr 3 w Suwałkach dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń w celu popularyzacji nauki (umowa do końca roku szkolnego 2016/2017)
2014-12-15 Umowa z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. F. Szczepanika w Suwałkach dot. współpracy naukowej i organizacyjnej, w tym zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych i ochrony własności intelektualnej (na czas nieokreślony)
2015-01-15 Umowa z I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Suwałkach dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami Szkoły  (do końca roku szkolnego 2015/2016)
2015-01-16 Umowa z I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami Szkoły  (do końca roku szkolnego 2017/2018)
2015-01-28 Umowa z Powiatem Bielskim dot. współpracy w zakresie doskonalenia i wymiany wiedzy i doświadczeń, popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni i wspólnoty samorządowej Powiatu Bielskiego, a także tworzenia powiązań pomiędzy nauką i sferą zadań własnych samorządu terytorialnego w zakresie edukacji obejmującej prowadzone przez Powiat:

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim
 2. II Liceum Ogólnokształcące im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim
 3. ZS Nr 1 im. Marszałka Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim
 4. ZS Nr 3 im. W. S. Reymonta w Bielsku Podlaskim
 5. ZS Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim
2015-01-19 Umowa z Zespołem Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami Szkoły (do końca roku szkolnego 2017/2018)
2015-02-10 Umowa z Powiatem Hajnowskim dot. współpracy w zakresie doskonalenia i wymiany wiedzy i doświadczeń, popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni i wspólnoty samorządowej Powiatu Bielskiego, a także tworzenia powiązań pomiędzy nauką i sferą zadań własnych samorządu terytorialnego w zakresie edukacji obejmującej prowadzone przez Powiat:

 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce
 2. Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce
 3. Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
2015-03-09 Umowa z II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, rozwoju ośrodków, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z Radą Pedagogiczną i uczniami Szkoły
2015-03-19 Umowa z Miastem Hajnówka dot. współpracy i wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni i wspólnoty samorządowej Miasta Hajnówka (na czas nieokreślony)
2015-05-20 Umowa ramowa o współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą, a w szczególności rozpropagowania wśród młodzieży szkolnej kierunku kształcenia – elektrotechnika (do końca roku szkolnego 2016/2017)
 2015-06-19  Umowa o współpracy patronackiej z Publicznym Gimnazjum Nr 13 w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2017/2018)
2015-06-24 Porozumienie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr dot. przygotowania Programu Współpracy Szkoły Zawodowej z MŚP i współpracy w zakresie wspólnej realizacji projektów podnoszących jakość kształcenia zawodowego. Porozumienie sygnowały również szkoły ponadgimnazjalne województwa podlaskiego:

 1. Zespół Szkół Technicznych im. Gen I. Prądzyńskiego w Augustowie
 2. Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie
 4. Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce
 5. Zespół Szkół Technicznych w Kolnie
 6. Zespół Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży
 7. Zespół Szkół im. Bolesława Podedwornego w Niećkowie
 8. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. K. Kluka w Rudce
 9. Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
 10. Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie
 11. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
 12. Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie
2015-06-22 Umowa z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łomży dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą  relacja
2015-09-01 Umowa o współpracy patronackiej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym dot. współpracy w zakresie doskonalenia i wymiany wiedzy oraz doświadczeń, które przyczynią się do popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z Radą Pedagogiczną oraz uczniami ACE, w tym szkół, ośrodków i placówek przez nich prowadzonych (na czas nieokreślony)  relacja
2015-09-02 Umowa z Podlaskim Kuratorem Oświaty oraz III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku dot. zasad współdziałania w zakresie organizacji i przeprowadzania na obszarze województwa podlaskiego w roku szkolnym 2015/2016 wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z informatyki dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów realizowanego pod nazwą “Podlaski Konkurs Informatyczny” (na rok szkolny 2015/2016)
2015-10-12 Umowa z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2017/2018)  relacja ZSR_CKP_Bialystok
2015-10-14 Umowa z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (czas nieokreślony) ZSTiO_Bialystok
2015-11-30 Umowa z I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2016/2017) relacja ILO_Bialystok
2016-03-02 Umowa z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2016/2017) relacja
2016-03-14 Umowa z Zespołem Szkół Sióstr Salezjanek im. Jana Pawła II w Suwałkach dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (na czas nieokreślony)
2016-03-18 Umowa z Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2016/2017) relacja
2016-03-31 Umowa z Zespołem Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. św. Józefa w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2017/2018) relacja ZSMechanicznych_Bialystok
2016-04-08 Umowa z Miastem Suwałki dot. współpracy dla rozwoju kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami rynku pracy (środowiska gospodarczego) (do 7 kwietnia 2019) relacja
2016-04-15 Umowa z Technikum Leśnym w Białowieży dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (na czas nieokreślony)
2016-04-19 Umowa z Zespołem Szkół Nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (na czas nieokreślony) relacja ZS6_Suwalki
2016-06-24 Umowa z Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2016/2017) ostroleka
2016-12-29 Umowa z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku dot. współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń służących popularyzacji nauki, podejmowania działań edukacyjnych i wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego ze Szkołą (do końca roku szkolnego 2016/2017) iv-lo-bialystok

 

Wydrukuj tą stronę