Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej prorektor.ksztalcenie[at]pb.edu.pl
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw. tel. 85 746-90-82
asystentka Prorektora ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej
mgr Aneta Juchnicka
tel. 85 746-90-82 a.juchnicka[at]pb.edu.pl
Sekcja Jakości Kształcenia
dr inż. Jarosław Werdoni tel. 85 746-93-93
tel. kom. 797-994-904
j.werdoni[at]pb.edu.pl
mgr Joanna Oniśko tel. 85 746-90-16 j.onisko[at]pb.edu.pl
mgr Krzysztof Pleskaczuk tel. 85 746-90-16 k.pleskaczuk[at]pb.edu.pl
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej strona www
strona www
studyatbut[at]pb.edu.pl
kierownik
mgr Małgorzata Malinowska-Czuprys
tel. 85 746-96-61
fax 85 744-32-04
m.malinowska[at]pb.edu.pl
Biuro Karier Politechniki Białostockiej strona www
mgr Izabela Stankiewicz tel. 85 746-97-54
kom. 728-912-221
kariera[at]pb.edu.pl
Studium Języków Obcych strona www
kierownik
mgr Wioletta Omelianiuk
tel. 85 746-90-61 w.omelianiuk[at]pb.edu.pl
z-ca kierownika
mgr Halina Bramska
tel. 85 746-90-29 h.bramska[at]pb.edu.pl
sekretariat
mgr inż. Edyta Kiersnowska
tel. 85 746-90-21 sjo[at]pb.edu.pl

 

Wydrukuj tą stronę