Rektor PB rektor[at]pb.edu.pl
prof. dr hab. inż Lech Dzienis
tel. 85 746-90-10
asystentka rektora
mgr inż. Monika Karpiuk
tel. 85 746-90-10
fax 85 746-90-15
m.karpiuk[at]pb.edu.pl
Rzecznik prasowy
mgr Dorota Sawicka tel. 85 746-97-27
kom. 690-602-493
rzecznik[at]pb.edu.pl
Dział Zarządzania
kierownik
mgr Jolanta Tagil
tel. 85 746-70-19 j.tagil[at]pb.edu.pl
Sekcja ds. Organizacyjnych
kierownik sekcji
mgr inż. Monika Karpiuk
tel. 85 746-90-10 m.karpiuk[at]pb.edu.pl
Sekcja ds. Prawnych
kierownik sekcji
mgr Anna Kukor-Bąk
tel. 85 746-97-25 a.kukor[at]pb.edu.pl
Dział Realizacji  strona www
kierownik
mgr inż. Lucyna Dziedzic
tel. 85 746-90-78 l.dziedzic[at]pb.edu.pl
Kancelaria tel. 85 746-91-98 kancelaria[at]pb.edu.pl
Dział Spraw Personalnych
kierownik
mgr Ewa Janczewska
tel. 85 746-97-66 e.janczewska[at]pb.edu.pl
z-ca kierownika
mgr Iwona Zasowska
tel. 85 746-90-23 i.zasowska[at]pb.edu.pl
Sekcja Płac i Ubezpieczeń Społecznych
kierownik sekcji
mgr Małgorzata Grądzka
tel. 85 746-91-23 m.gradzka[at]pb.edu.pl
Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej
kierownik
mgr Magdalena Niedźwiedzka
tel. 85 746-91-97 m.niedzwiedzka[at]pb.edu.pl
Biuro Radców Prawnych
koordynator
r.pr. Filip Tagil
tel. 85 746-97-26 f.tagil[at]pb.edu.pl
r.pr. Adrian Tarasewicz tel. 85 746-97-26 a.tarasewicz[at]pb.edu.pl
r.pr. Joanna Rogalewska-Bielińska tel. 85 746-97-26 j.rogalewska[at]pb.edu.pl
adw. Jakub Radlmacher tel. 85 746-97-22 j.radlmacher[at]pb.edu.pl
adw. Izabela Daniszewska-Stelmaszyńska i.daniszewska[at]pb.edu.pl
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr Maria Borzymowska-Cwalina tel. 85 746-90-13 pelnomocnik.ochrony[at]pb.edu.pl
Pełnomocnik ds. Losów Absolwentów Politechniki Białostockiej
Mateusz Adaszczyk tel. 85 746-97-24
kom. 508-000-089
m.adaszczyk[at]pb.edu.pl
Dział Promocji
kierownik
mgr Katarzyna Myśliwiec
tel. 85 746-90-48
kom. 503-606-745
k.mysliwiec[at]pb.edu.pl
Sekcja ds. Promocji
kierownik sekcji
mgr Agnieszka Gierejkiewicz-Wróbel
tel. 85 746-90-48 a.wrobel[at]pb.edu.pl
Akademicka Rozgłośnia Radiowa PB Radio Akadera
Redaktor programowy
mgr Julita Grzywa
tel. 85 746-99-98
tel. 85 746-99-99
fax. 85 746-99-97
grzywa[at]akadera.bialystok.pl
Uczelniane Centrum Informatyczne
kierownik
dr inż. Waldemar Pacuk
tel. 85 746-97-75 w.pacuk[at]pb.edu.pl
Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. BHP
główny specjalista
inż. Stanisław Słowikowski
tel. 85 746-97-65 bhp[at]pb.edu.pl
specjalista
mgr Anna Zacny
tel. 85 746-97-65 a.zacny[at]pb.edu.pl
Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Obrony
specjalista ds. obronności
Mirosław Sacharczuk
tel. 85 746-92-79
Rzecznik patentowy
mgr inż. Paweł Miniuk tel. 85 746-70-14 p.miniuk[at]pb.edu.pl

 

Wydrukuj tą stronę