Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw.
tel. 85 746-90-20
fax 85 746-91-79
prorektor.studenci[at]pb.edu.pl
asystentka Prorektora ds. Studenckich
mgr Anna Gromko
tel. 85 746-90-20
fax 85 746-91-79
a.gromko[at]pb.edu.pl
Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki
główny specjalista kierujący działem
mgr Irena Werdoni
tel. 85 746-90-24
fax 85 746-90-24
i.werdoni[at]pb.edu.pl
Główny specjalista – dyrygent chóru Politechniki Białostockiej strona www
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu strona www
kierownik
mgr Stanisław Piątkowski
tel. 85 746-97-01 s.piatkowski[at]pb.edu.pl
sekretariat
mgr Anna Pietraszko
tel. 85 746-97-00 studium.wf[at]pb.edu.pl
Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń strona www
kierownik
mgr inż. Elżbieta Stachniewicz
tel. 85 746-71-49 e.stachniewicz[at]pb.edu.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Rozwoju Kreatywności
dr inż. Jerzy Sienkiewicz tel. 604-862-690 kreatywnosc[at]pb.edu.pl
Wydrukuj tą stronę