Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. inż.Roman Kaczyński, prof. nzw.
tel. 85 746-90-14 prorektor.rozwoj[at]pb.edu.pl
specjalista – asystent Prorektora ds. Rozwoju
mgr Paweł Szeps
tel. 85 746-90-14
fax 746-90-42
p.szeps[at]pb.edu.pl
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych strona www
strona www
kierownik
mgr Daniel Puch
tel. 85 746-91-68 d.puch[at]pb.edu.pl
Centrum Komputerowych Sieci Rozległych strona www
dyrektor
inż. Cezary Citko
tel. 85 746-91-54
fax 746-91-56
c.citko[at]pb.edu.pl
st. specjalista ds. administracyjnych
mgr Joanna Beata Kulesza
tel. 85 746-91-55
fax 746-91-56
j.kulesza[at]pb.edu.pl
Zespół ds. Ochrony Własności Intelektualnej
specjalista ds. ochrony własności intelektualnej
dr Magdalena Rutkowska-Sowa
tel. 85 746-70-14 m.rutkowska[at]pb.edu.pl
specjalista ds. ochrony własności intelektualnej
mgr Diana Andrzejuk-Puch
tel. 85 746-70-14 d.andrzejuk[at]pb.edu.pl
Pełnomocnik Rektora ds. Rozwoju PB
dr inż. Andrzej Butarewicz tel. 85 746-95-52 a.butarewicz[at]pb.edu.pl
Wydrukuj tą stronę