PION KWESTORA PB
Kwestor
mgr Bożena Moczulska
tel. 85 746-91-21
fax 85 746-70-07
kwestor[at]pb.edu.pl
z-ca kwestora
mgr Marta Lipska
tel. 85 746-91-22 m.lipska[at]pb.edu.pl
Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Księgowości tel. 85 746-70-07
Małgorzata Kozyrska tel. 85 746-91-20 m.kozyrska[at]pb.edu.pl
mgr Katarzyna Uścinowicz tel. 85 746-70-07 k.uscinowicz[at]pb.edu.pl
mgr Iwona Mika-Backiel tel. 85 746-70-07 i.backiel[at]pb.edu.pl
mgr Halina Szyło tel. 85 746-91-15 h.szylo[at]pb.edu.pl
Dział Finansowy finanse[at]pb.edu.pl
kierownik mgr Joanna Godlewska tel. 85 746-97-76 joanna.godlewska[at]pb.edu.pl
Dział Kosztów i Przychodów koszty[at]pb.edu.pl
kierownik mgr Dorota Jabłońska tel. 85 746-70-08 d.jablonska[at]pb.edu.pl
Sekcja Rozliczeń Finansowych sekcjarf[at]pb.edu.pl
kierownik mgr Bogusława Doroszko tel. 85 746-91-25 b.doroszko[at]pb.edu.pl
Sekcja Materiałowo-Majątkowa dzialmm[at]pb.edu.pl
kierownik mgr Agnieszka Stypułkowska tel. 85 746-91-27 a.stypulkowska[at]pb.edu.pl

 

Wydrukuj tą stronę