KANCLERZ PB
Kanclerz
mgr Sebastian Roszkowski
tel. 85 746-97-61 s.roszkowski[at]pb.edu.pl
sekretariat Kanclerza
ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok
specjalista ds. administracji
Maria Sadowska
tel. 85 746-97-60
fax 85 746-97-63
m.sadowska[at]pb.edu.pl
Dział Zamówień Publicznych
kierownik
mgr Andrzej Mierzyński
tel. 85 746-97-56
fax 85 746-97-51, 52
zampubl[at]pb.edu.pl
a.mierzynski[at]pb.edu.pl
z-ca kierownikamgr inż. Małgorzata Kajurek tel. 85 746-97-53 m.kajurek[at]pb.edu.pl
Dział Eksploatacyjno-Budowlany
kierownik mgr inż. Waldemar Szabłowski tel. 85 746-97-73
kom. 606-776-759
fax 85 746-97-69
w.szablowski[at]pb.edu.pl
z-ca kierownika mgr inż. Halina Pałygiewicz tel. 85 746-97-68 h.palygiewicz[at]pb.edu.pl
Dział Elektroenergetyczny
kierownik
mgr inż. Elżbieta Denysiuk
tel. 85 746-70-17 e.denysiuk[at]pb.edu.pl
z-ca kierownika
inż. Sławomir Daciuk
tel. 85 746-97-10 s.daciuk[at]pb.edu.pl
Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Ochrony Przeciwpożarowej
mgr inż. Mieczysław Kirejczyk tel. 85 746-97-48 m.kirejczyk[at]pb.edu.pl
mgr inż. Piotr Gilewski kom. 600-307-034
Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
kierownik
mgr inż. Wojciech Konopacki
tel. 85 746-91-88
tel./fax 85 746-90-31
aparatura[at]pb.edu.pl
w.konopacki[at]pb.edu.pl
ZASTĘPCA KANCLERZA – KWESTOR
Kwestor
mgr Bożena Moczulska
tel. 85 746-91-21
fax 85 746-70-07
kwestor[at]pb.edu.pl
z-ca kwestora
mgr Marta Lipska
tel. 85 746-91-22 m.lipska[at]pb.edu.pl
Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Księgowości tel. 85 746-70-07
Małgorzata Kozyrska tel. 85 746-91-20 m.kozyrska[at]pb.edu.pl
mgr Katarzyna Uścinowicz tel. 85 746-70-07 k.uscinowicz[at]pb.edu.pl
mgr Iwona Mika-Backiel tel. 85 746-70-07 i.backiel[at]pb.edu.pl
mgr Halina Szyło tel. 85 746-91-15 h.szylo[at]pb.edu.pl
Dział Finansowy finanse[at]pb.edu.pl
kierownik mgr Joanna Godlewska tel. 85 746-97-76 joanna.godlewska[at]pb.edu.pl
Dział Kosztów i Przychodów koszty[at]pb.edu.pl
kierownik mgr Dorota Jabłońska tel. 85 746-70-08 d.jablonska[at]pb.edu.pl
Sekcja Rozliczeń Finansowych sekcjarf[at]pb.edu.pl
kierownik mgr Bogusława Doroszko tel. 85 746-91-25 b.doroszko[at]pb.edu.pl
Sekcja Materiałowo-Majątkowa dzialmm[at]pb.edu.pl
kierownik mgr Agnieszka Stypułkowska tel. 85 746-91-27 a.stypulkowska[at]pb.edu.pl

ZASTĘPCA KANCLERZA
Zastępca Kanclerza
mgr Piotr Bubela
tel. 85 746-97-61 p.bubela[at]pb.edu.pl
sekretariat
specjalista ds. administracji Maria Sadowska
adres: ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok
tel. 85 746-97-60
fax 85 746-97-63
m.sadowska[at]pb.edu.pl
Dział Administracyjny
kierownik
mgr Jarosław Nietupski
tel. 85 746-97-70 j.nietupski[at]pb.edu.pl
z-ca kierownika
mgr Anna Sałatowska
tel. 85 746-97-72
fax 85 746-97-67
a.salatowska[at]pb.edu.pl
Administracja Obiektu Ogólnotechnicznego
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
kierownik mgr Michał Karpowicz tel. 85 746-91-83
tel. 85 746-91-93
tel. 85 746-91-92
m.karpowicz[at]pb.edu.pl
(po godz. 15.30 – ochrona-dozór)
Portiernia
Administracja Obiektu Wydziału Architektury
ul. Oskara Sosnowskiego 11, 15-893 Białystok
kierownik mgr Stefania Frankowska tel. 85 746-99-60
tel. 85 746-99-00
s.frankowska[at]pb.edu.pl
Portiernia
Administracja Obiektu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok
kierownik mgr Beata Jakuszewicz tel. 85 746-70-70
tel. 85 746-95-68
tel. 85 746-70-97
b.jakuszewicz[at]pb.edu.pl
Portiernia
Portiernia, INNO-EKO-TECH
Administracja Obiektu Wydziału Elektrycznego
ul. Wiejska 45D, 15-351 Białystok
główny specjalista kierujący obiektem
mgr Wanda Załuska
tel. 85 746-93-58
tel. 85 746-94-30
w.zaluska[at]pb.edu.pl
Portiernia
Administracja Obiektu Wydziału Mechanicznego
ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
kierownik mgr. Agnieszka Citko tel. 85 746-92-12
kom. 571-443-191
tel. 85 746-93-33
a.citko[at]pb.edu.pl
Portiernia
Administracja Obiektu Wydziału Zarządzania
ul. Ojca Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin
kierownik mgr Maria Leonczuk tel. 85 746-98-00
tel. 85 746-98-27
tel. 85 746-98-60
m.leonczuk[at]pb.edu.pl
Portiernia Główna
Portiernia Hala
Administracja Obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej
ul. Wiejska 41, 15-351 Białystok
kierownik
mgr Izabela Werbel
tel. 85 746-96-68
tel. 85 746-96-69
i.werbel[at]pb.edu.pl
Portiernia
Administracja Obiektu Centrum Nowoczesnego Kształcenia
ul. Zwierzyniecka 16, 15-333 Białystok
kierownik
mgr inż. Wojciech Śliwko
tel. 85 746-72-90
tel. 85 746-72-91
w.sliwko[at]pb.edu.pl
Portiernia
Dział Inwentaryzacji i Likwidacji Składników Majątkowych
kierownik
mgr Żanna Skarżyńska – Łotysz
tel. 85 746-91-73
tel. 85 746-91-72
inwentaryzacja[at]pb.edu.pl
z.lotysz[at]pb.edu.pl
Sekcja Bezpieczeństwa i Ochrony Mienia
kierownik
inż. Piotr Mingielewicz
tel. 85 746-70-81 p.mingielewicz[at]pb.edu.pl
Dział Zasobów Mieszkaniowych
Hotel Asystenta, ul. Zwierzyniecka 4, 15-333 Białystok
kierownik Danuta Kozak-Czerniak tel. 85 746-97-55 d.kozak[at]pb.edu.pl
Dom Studenta nr 1 “Alfa”, ul. Zwierzyniecka 14, 15-333 Białystok
kierownik mgr Urszula Wilimajtys tel. 85 746-97-20 dsnr1[at]pb.edu.pl
Portiernia tel. 85 746-97-18
Dom Studenta nr 2 “Beta”, ul. Zwierzyniecka 12, 15-333 Białystok
kierownik mgr Magdalena Urban tel. 85 746-97-29 dsnr2[at]pb.edu.pl
Portiernia tel. 85 746-97-28
Dom Studenta nr 3 “Gamma”, ul. Zwierzyniecka 8, 15-333 Białystok
kierownik mgr Małgorzata Werner tel. 85 746-97-39 dsnr3[at]pb.edu.pl
Portiernia tel. 85 746-97-38
Dom Studenta nr 4 “Delta”, ul. Zwierzyniecka 6, 15-333 Białystok
kierownik mgr Beata Cackowska tel. 85 746-97-45 dsnr4[at]pb.edu.pl
Portiernia tel. 85 746-97-47
Dwór Mejera – Ośrodek Wypoczynkowy PB w Hołnach Mejera
kierownik mgr Dariusz Woźniak tel. 87 517-22-08 d.wozniak[at]pb.edu.pl

 

Wydrukuj tą stronę