Rektor Politechniki Białostockiej obejmuje patronatem przedsięwzięcia (konferencje, konkursy, inne), które posiadają szczególną rangę naukową, kulturalną, promocyjną związaną z działalnością Politechniki Białostockiej.

Patronat Rektora Politechniki Białostockiej jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególną rangę imprezy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego imprezy lub osobistego udziału Rektora w wydarzeniu.

Regulamin, w którym określa się procedurę, wzór wniosku o patronat oraz zasady oceny wniosków, zawarty jest w załączniku do Uchwały Senatu Nr 301/XXI/XIV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. „Zasady ubiegania się o patronat Rektora Politechniki Białostockiej”.

Wydrukuj tą stronę