Zgodnie z Zarządzeniem nr 580 Rektora PB z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie powołania oraz ustalenia zakresu działania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia w Politechnice Białostockiej (z późniejszymi zmianami), członkami Komisji są:

 • dr inż. Jarosław Werdoni – przewodniczący,
 • mgr Joanna Oniśko – sekretarz,
 • dr inż. arch. Jolanta Owerczuk,
 • dr Jolanta Piekut,
 • dr inż. Andrzej Karpiuk,
 • dr inż. Tomasz Grześ,
 • dr hab. inż. Zdzisław Kondrat,
 • dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk,
 • dr hab inż. Mikołaj Jalinik,
 • mgr Dorota Śleszyńska,
 • mgr Irena Werdoni,
 • mgr Izabela Stankiewicz,
 • mgr inż. Elżbieta Bura,
 • Tomasz Białobrzewski,
 • Paweł Otożenko.

 

Wydrukuj tą stronę