JM Rektor Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. inż. Lech Dzienis
e-mail: rektor@pb.edu.pl
tel. 85 746-90-10
Prorektor ds. Rozwoju
dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw.
e-mail: prorektor.rozwoj@pb.edu.pl
tel. 85 746-90-14
Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
e-mail: prorektor.nauka@pb.edu.pl
tel. 85 746-90-40
 Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw.
e-mail: prorektor.ksztalcenie@pb.edu.pl
tel. 85 746-90-82
Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Jarosław Perszko, prof. nzw.
e-mail: prorektor.studenci@pb.edu.pl
tel. 85 746-90-20

 

Wydrukuj tą stronę