1 grudnia 1949 roku Ministerstwo Oświaty wydało pismo zezwalające Naczelnej Organizacji Technicznej na założenie i prowadzenie Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku. Dwa lata później szkoła została przemianowana na Wieczorową Szkołę Inżynierską. W 1964 roku, uzyskawszy prawo do prowadzenia studiów dziennych, uczelnia zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Inżynierską. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 roku Wyższą Szkołę Inżynierską przekształcono w Politechnikę Białostocką. Rozporządzenie weszło w życie 1 października 1974 roku.

Nawiązując do tych wydarzeń Senat Politechniki Białostockiej Uchwałą z dnia 4 lutego 1999 roku ustanowił dzień 1 grudnia Świętem Politechniki Białostockiej.

Wydrukuj tą stronę