Wydział Architektury (6)

FORMA

opiekun naukowy:
mgr inż. Paweł Dudko

Koło Naukowe “Koło-miasta”

opiekun naukowy:
dr hab. inż. arch. Bartosz Czarnecki, prof. nzw. PB

Studenckie Koło Naukowe “Zielona Architektura”

opiekun naukowy:
dr inż. arch. Adam Turecki

Studenckie Koło Naukowe “Ciemnia”

opiekun naukowy:
dr Grzegorz Łoś

Filmowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury „Filmovi”

opiekun naukowy:
dr Andrzej Jacek Bronikowski

Studenckie Koło Naukowe WARSZTAT

opiekun naukowy:
dr hab. art. plast. Tomasz Marek Kukawski

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (12)

Studenckie Koło Naukowe DROGOWIEC

opiekun naukowy:
dr inż. Marta Wasilewska

Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska

opiekun naukowy:
dr n. tech. Janina Piekutin

Koło Naukowe Ochrony Środowiska

opiekun naukowy:
dr Dan Wołkowycki

Koło Naukowe PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

opiekun naukowy:
dr inż. Jerzy Obolewicz

Studenckie Koło Naukowe “Konstruktor”

opiekunowie naukowi:
dr inż. Mirosław Broniewicz
dr inż. Barbara Sadowska-Buraczewska

Studenckie Koło Naukowe “Ciepłownik” Politechniki Białostockiej

opiekunowie naukowi:
dr inż. Andrzej Gajewski
dr inż. Dorota Krawczyk

Studenckie Koło Naukowe Ruralistów i Urbanistów “PLANISTA”

opiekun naukowy:
dr inż. Henryk Jaros

Koło Naukowe TechnoloGIS

opiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Kamocki

Koło Naukowe Nauk Przyrodniczych „HELISA”

opiekun naukowy:
dr Grzegorz Świderski

Koło Naukowe „GENOFOR”

opiekun naukowy:
dr Marzena Matejczyk

Koło Naukowe Biologów Sanitarnych

opiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Butarewicz

Koło Naukowe „ROLKA”

opiekun naukowy:
dr hab. inż. Sławomir Obidziński

Wydział Elektryczny (6)

Studenckie Koło Naukowe LUX

opiekun naukowy:
dr inż. Jacek Kusznier

Studenckie Koło Naukowe Elektroników

opiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Karpiuk

Koło Naukowe Elektroniki Samochodowej

opiekun naukowy:
dr inż Wojciech Wojtkowski

Koło Naukowe Techniki Mikroprocesorowej w Energoelektronice

opiekun naukowy:
dr inż. Krzysztof Kulikowski

Studenckie Koło Naukowe METRON

opiekun naukowy:
dr inż. Wojciech Walendziuk

Koło Naukowe Automatyki i Robotyki

opiekun naukowy:
dr inż. Rafał Kociszewski

Wydział Informatyki (8)

Koło Naukowe “Studenckie Towarzystwo Open Source”

opiekun naukowy:
dr inż. Anna Łupińska-Dubicka

Koło Naukowe “Mobilne Systemy Inteligentne

opiekun naukowy:
dr inż. Teodora Dimitrova-Grekow

Koło Naukowe Grupa .NET

opiekun naukowy:
dr inż. Marek Tabędzki

Koło Naukowe Miłośników Gier Logicznych

opiekun naukowy:
dr hab. Dorota Mozyrska

Studenckie Koło Naukowe “Math4You”

opiekunowie naukowi:
dr Marzena Filipowicz-Chomko
dr Ewa Girejko

Studenckie Koło Naukowe Algebry

opiekun naukowy:
dr Ryszard Mazurek

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Komputerowego “Go Security”

opiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Chmielewski

Studenckie Koło Naukowe Biometrii, Analizy i Przetwarzania Obrazów i Sygnałów

prof. dr hab. inż. Khalid Saeed

Wydział Mechaniczny (14)

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej

opiekun naukowy:
dr inż. Paweł Dzienis

AUTO-MOTO-CLUB

opiekun naukowy:
dr inż. Andrzej Borawski

ORTHOS

opiekun naukowy:
dr hab. inż. Jarosław Sidun, prof. PB

Studenckie Koło Naukowe Automatyzacji Procesów Przemysłowych

opiekun naukowy:
dr inż. Roman Trochimczuk

Koło Naukowe Robotyków

opiekunowie naukowi:
dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz
dr inż. Rafał Grądzki
dr Maciej Ciężkowski

Koło Naukowe Technik Multimedialnych

opiekun naukowy:
dr inż. Tomasz Huścio

BiomCyberMedic

opiekun naukowy:
dr hab. inż. Jolanta Pauk

Koło Naukowe „CNC Masters”

opiekun naukowy:
dr inż. Grzegorz Skorulski

Studenckie Koło Naukowe „EKO-Energetyków”

opiekun naukowy:
dr inż. Adam Dudar

Studenckie Koło Naukowe Technologii i Konstrukcji Biomedycznych “BioTik”

opiekun naukowy:
dr inż. Piotr Borkowski

Koło Naukowe E-medycyny “eMED”

opiekun naukowy:
dr inż Marta Borowska

Koło Naukowe Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych – Plast-Mech  opiekun naukowy:
dr inż. Marek Jałbrzykowski
Koło Naukowe „Mechatronix”  opiekun naukowy:
dr inż. Leszek Ambroziak
Lotnicze Koło Naukowe  opiekun naukowy:
dr inż. Adam Adamowicz

Wydział Zarządzania (13)

Regionalne Koło Naukowe Przyjaznych Systemów Społeczeństwa Informacyjnego

opiekun naukowy:
dr Andrzej Pawluczuk

Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości “Winien Ma”

opiekun naukowy:
dr Anna Dyhdalewicz

Studenckie Koło Naukowe TURYSTA

opiekun naukowy:
dr Eugenia Panfiluk

FORMACJA Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania Politechniki Białostockiej

opiekun naukowy:
dr hab. Wiesław Urban, prof. PB

Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Produkcją

opiekun naukowy:
dr inż. Agata Lulewicz-Sas

Koło Naukowe “Młody Inwestor”

opiekun naukowy:
dr Iwona Piekunko-Mantiuk

Koło Nauk Humanistycznych

opiekun naukowy:
dr Andrzej Smolarczyk

Studenckie Koło Badań Społecznych

opiekun naukowy:
dr Tadeusz Kowalewski

Studenckie Koło Naukowe „Koło Biznesu”

opiekun naukowy:
dr Sylwia Saczyńska-Sokół

Studenckie Koło Naukowe Wynalazczości i Racjonalizacji

opiekun naukowy:
dr hab. inż. Jerzy Jaroszewicz, prof. PB

Studenckie Koło Naukowe Analizy Danych w Biznesie

opiekunowie naukowi:
dr Katarzyna Dębkowska
dr Julia Siderska

Studenckie Koło Naukowe „LogiSQUAD”

opiekunowie naukowi:
dr Marta Jarocka
dr Urszula Ryciuk

Koło Naukowe „Jesteś zwycięzcą”

opiekun naukowy:
dr Mirosława Czerniawska

Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce (3)

Studenckie Koło Naukowe Leśników

opiekun naukowy:
dr inż. Sebastian Juszko

Studenckie Koło Naukowe Gospodarowania Środowiskiem

opiekun naukowy:
dr inż. Sławomir Snarski

Turystyczne Koło Naukowe “Sylwan”

opiekun naukowy:
dr hab. Mikołaj Jalinik

Koła międzywydziałowe (2)

Międzywydziałowe Koło Naukowe Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej „Cave” opiekunowie naukowi:
dr inż. arch. Adam Jakimowicz,
dr inż. Marcin Skoczylas
Grupa Technologii Mobilnych Międzywydziałowe Koło Naukowe Wydziału Informatyki i Wydziału Mechanicznego opiekunowie naukowi:
dr inż. Tomasz Grześ,
dr inż. Mirosław Kondratiuk
Wydrukuj tą stronę