1. Stypendia

  Niepełnosprawnym studentom/doktorantom przysługuje stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium specjalne może otrzymać osoba z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest ono przyznawane na wniosek studenta/doktoranta. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może być przyznane w trakcie trwania semestru. Stypendium jest przyznawane wówczas od następnego miesiąca po złożeniu wniosku, bez możliwości wyrównania za poprzednie miesiące. Gdy w trakcie trwania roku akademickiego orzeczenie o niepełnosprawności utraciło ważność, wypłata stypendium zostaje wstrzymana. Stypendium może zostać wypłacone z wyrównaniem za poprzednie miesiące, jeżeli student/doktorant dostarczy aktualne orzeczenie. Wysokość stypendium jest niezależna od stopnia niepełnosprawności i jest ustalana przez Senat Uczelni. Sprawami związanymi ze stypendiami zajmują się dziekanaty poszczególnych wydziałów Uczelni.
 1. Likwidacja barier architektonicznych

  Politechnika Białostocka jest uczelnią dysponującą, w większości, wieloletnimi budynkami, niedostosowanymi do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo studentów. W miarę możliwości technicznych i finansowych Uczelnia modernizuje te budynki tak aby stały się „przyjaznymi” dla studentów mających kłopoty z poruszaniem się. Poniżej przytoczone są informacje o stanie obecnym i najbliższych działaniach władz Uczelni w tym zakresie.

  • Wydział Informatyki, Rektorat (ul. Wiejska 45A). Budynek wyposażony jest  w windę oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia sanitarne na parterze  budynku są dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Wydział Elektryczny (ul. Wiejska 45D). Budynek Wydziału (nowy) jest w pełni dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych studentów/doktorantów.
  • Wydział Mechaniczny (ul. Wiejska 45C). Wejście główne, zmodernizowane w 2010 roku, pozwala na wjazd osób na wózkach na poziom parteru (uczelniany dział rekrutacji, dziekanat wydziału). Pomieszczenia sanitarne na parterze dostosowano do potrzeb studentów niepełnosprawnych. W budynku jest zamontowana winda, która umożliwia dotarcie  osobom niepełnosprawnym ruchowo na piętra budynku.
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (ul. Wiejska 45E). Wszystkie pomieszczenia sanitarne na parterze dostosowano do potrzeb studentów niepełnosprawnych. W budynku głównym Wydziału jest zamontowana winda, która umożliwi dotarcie  osobom niepełnosprawnym ruchowo na piętra budynku.
  • Wydział Zarządzania (Kleosin, ul. O.S. Tarasiuka 2). We wszystkich  budynkach wydziału (poza budynkiem o nazwie Szanghaj) są wykonane podjazdy umożliwiające wjazd na poziom parteru  osób na wózkach inwalidzkich oraz wszystkie pomieszczenia sanitarne w tych budynkach na parterze dostosowano do potrzeb studentów niepełnosprawnych.
  • Hala sportowa (Akademickie Centrum Sportu). Jest to Nowoczesny obiekt dwukondygnacyjny (oddany do użytku w 2006 roku), wyposażony w windę i podjazd dla osób niepełnosprawnych, z pomieszczeniami dostosowanymi również do potrzeb tych osób. Na pierwszym poziomie znajdują się: siłownia,  sala sportów walki, sala tenisa stołowego i sala aerobiku. Na drugim poziomie znajduje się sala gier zespołowych, z pełnym wyposażeniem, na które składają się dwa boiska do siatkówki, 2 boiska do koszykówki, boisko do piłki ręcznej, futsalu, badmintona, tenisa ziemnego. Ze sprzętu ACS, w miarę swoich możliwości, korzystają też studenci niepełnosprawni.
  • Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (u zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Świerkowej). Obiekt jest  w pełni „przyjazny” dla osób niepełnosprawnych (więcej o CNK na stronie: http://biblioteka.pb.edu.pl/pl/content/biblioteka-bez-barier).
  • Wydział Architektury (ul. Grunwaldzka). Wszystkie pomieszczenia na parterze, w tym sanitarne,  dostosowano do potrzeb niepełnosprawnych studentów/doktorantów.
  • Akademiki (ul. Zwierzyniecka 14÷6). Wszystkie akademiki zostały wyposażone w podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich. Ponadto osoby niepełnosprawne ruchowo mogą ubiegać się o zamieszkanie w pokojach „przyjaznych” osobom niepełnosprawnym (część segmentów w IV akademiku przy ul. Zwierzynieckiej 6 dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych).
 1. Pomoc niepełnosprawnym studentom/doktorantom z dysfunkcją słuchu

  W 10-ciu aulach Uczelni są zamontowane wzmacniacze ze stacjonarnymi pętlami indukcyjnymi (induktofonicznymi), wspomagającymi osoby niedosłyszące  lepsze zrozumienie prowadzonych wykładów.  Osoby nie posiadające aparatów słuchowych, umożliwiających odbiór sygnału z pętli  indukcyjnej, mogą wypożyczyć (bezpłatnie) specjalne słuchawki z odbiornikiem sygnału (bliższe informacje u pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych). Ponadto Uczelnia dysponuje zestawami wspomagającymi słyszenie, systemu FM i UHF, przeznaczonymi do wypożyczeń dla zainteresowanych studentów lub doktorantów.

  (Wykaz sal z  zamontowanymi urządzeniami wspomagającymi słyszenie w plikach do pobrania).
 1. Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

  Od października 2013 roku na Politechnice Białostockiej funkcjonuje miniwypożyczalnia specjalistycznego sprzętu ułatwiającego studiowanie niepełnosprawnym studentom/doktorantom. Wypożyczalnia mieści się w budynku Wydziału Mechanicznego w pok. 223 (I piętro, jest winda). Osoby zainteresowane powinny zapoznać się z regulaminem użyczania sprzętu oraz innymi dokumentami dotyczącymi procedury użyczania (dokumenty w plikach do pobrania). W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się z pełnomocnikiem ds. osób niepełnosprawnych: -tel.(85)7469292 lub poprzez e-mail: niepelnosprawni@pb.edu.pl.

Wykaz specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wypożyczeń

L.p. Nazwa urządzenia Opis Ilość
1. Szyny Perfolight U2 Przenośne szyny wjazdowe dla wózków inwalidzkich o dł. 2m 1
2. Odbiornik pola elektromagnetycznego Hearit T Słuchawki z odbiornikiem sygnału z pętli induktofonicznej 20
3. EJ-7XT/EJ-7R Urządzenie wspomagające słyszenie, zestaw systemu UHF 1
4. SMARTLINK MLxi Urządzenie wspomagające słyszenie, zestaw systemu FM 1
5. Olympus WS-833 Przenośny dyktafon 3

Wykaz dokumentów dotyczących wypożyczalni zamieszczony w plikach do pobrania:

 •  Regulamin użyczania specjalistycznego sprzętu
 • Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie wsparcia…….
 • Załącznik nr 2. Rewers
 • Załącznik nr 3. Aneks do wniosku o przyznanie wsparcia…(wniosku użyczenia).

5.      Inne formy pomocy

Osobom niepełnosprawnym Uczelnia oferuje m. in.:

 • pomoc psychologa;
 • szkolenia umożliwiające orientację przestrzenną na terenie uczelni niepełnosprawnym studentom/doktorantom;
 • możliwość korzystania ze sprzętu dla osób niepełnosprawnych, znajdującego się na stanie uczelnianej wypożyczalni;
 • dostęp do sprzętu i urządzeń specjalistycznych wspomagających proces dydaktyczny, np. specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, rzutniki do wyświetlania tekstu wykładu;
 • organizację zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do potrzeb studentów niepełnosprawnych;
 • pomoc w dostępie do literatury specjalistycznej i naukowej, z której mogą korzystać niepełnosprawni studenci/doktoranci,

oraz inną pomoc mieszczącą się w formule zadań związanych “ze stwarzaniem studentom i doktorantom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia” (Ustawa z dn. 18.03.2011 o zmianie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym… (Art.94, ust. 1 pkt11). Więcej informacji na temat tej pomocy można znaleźć na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow/

Wydrukuj tą stronę