Serdecznie zapraszamy wszystkich Absolwentów Politechniki Białostockiej, Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Białymstoku do wzięcia udziału w Konkursie Złoty Absolwent Politechniki Białostockiej.

W Konkursie może wziąć udział każdy kto ukończył Naszą Uczelnię.

W celu zgłoszenia udziału w Konkursie należy uzupełnić Formularz Zgłoszeniowy oraz Zgody Kandydata i dostarczyć je do 24 października 2016 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A p. 4B (Rektorat – budynek C)

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem oraz harmonogramem.

Statuetka-Zl Absolwent

Wydrukuj tą stronę