LOGO_vetpro

 

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI:

Wybrane aspekty procesu kształcenia w VIA UC – przewodnik dla nauczycieli 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE:

16 maja 2014 roku odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie certyfikatów uczestnikom projektu. Politechnika Białostocka po raz pierwszy uczestniczyła w programie Leonardo da Vinci.

W spotkaniu podsumowującym projekt udział wzieli zaproszeni goście Rektor PB prof. Lech Dzienis, Vice-Rektor VIA University College prof. Konstantin Lassithiotakis, Dziekan Wydziału Elektrycznego dr hab. inż. Marian Dubowski, prof nzw., kierownik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej Małgorzata Malinowska, przedstawiciel Biura Programów Międzynarodowych Tomasz Klim oraz uczestnicy programu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami.

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU:

W projekcie wzięło udział 12. nauczycieli akademickich – reprezentantów każdego z wydziałów Politechniki Białostockiej. Grupa uczestników odwiedziła uczelnię partnerską VIA University College w Danii obserwując tamtejsze metody nauczania, biorąc udział w dyskusjach na temat współpracy VIA UC z firmami, zapoznając się z działalnością tamtejszego Biura Karier.

 

 

1. Termin: 15-21 września 2013 roku

Uczestnicy (od lewej):

dr inż. Wojciech Niebrzydowski (Wydział Architektury),

dr inż. Jerzy Obolewicz (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska),

dr inż. Jadwiga Żarnowiecka (Wydział Architektury),

dr inż. Rajmund Stasiewicz (Wydział Informatyki).

 

 

 

2. Termin: 17-23 listopada 2013 roku

Uczestnicy (od lewej):

dr inż. Arkadiusz Łukjaniuk (Wydział Zarządzania),

dr Sylwia Saczyńska-Sokół (Wydział Zarządzania),

dr inż. Jarosław Makal (Wydział Elektryczny),

dr inż. Andrzej Karpiuk (Wydział Elektryczny).

 

 

 

3. Termin: 16-22 marca 2014 roku

Uczestnicy (od lewej):

dr inż. Beata Backiel-Brzozowska (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska),

dr inż. Małgorzata Rauba (Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce)

dr hab. Grażyna Łaska, prof. nzw. (Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska),

dr inż. Wojciech Tarasiuk (Wydział Mechaniczny).

 

 

 

Realizacja projektu VETPRO:

Po przeprowadzonej rekrutacji została wyłoniona grupa 12. uczestników-nauczycieli akademickich Politechniki Białostockiej. Grupę stanowią reprezentacji każdego wydziału, co pozwala na wymianę doświadczeń w wielu dziedzinach kształcenia.

Projekt przewiduje trzy mobilności nauczycieli-uczestników w grupach czteroosobowych w terminach: 15-21.09.2013, 17-23.11.2013, 16-22.03.2014.

Przygotowania do wyjazdu rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku. Podczas dwutygodniowego, intensywnego kursu z języka angielskiego uczestnicy mieli okazję udoskonalić praktyczną znajomość języka angielskiego (codzienne użycie, terminologia specjalistyczna, historia i kultura Danii).

Uczestnicy podczas zajęć (nauczyciel: Terence Roland Talbot – Native English Teacher)

zdj_1_zajęcia_ang_vetpro

W ramach działania przygotowanie językowo-kulturowe w dniu 12 września 2013 r. odbyło się także spotkanie z dr inż. Ewą Rollnik-Sadowską (Wydział Zarządzania), która w ramach pełnienia funkcji Koordynatora ds. Erasmusa odwiedziła wielokrotnie Danię poznając jej system kształcenia.

Spotkanie pozwoliło przybliżyć duński system edukacji oraz poznać ciekawostki z życia kraju Andersena.

Na zdjęciu uczestnicy z dr Ewą Rollnik-Sadowską (po środku)

zdj_2_spotkanie_vetpro

 

Lepsze kształcenie inżynierów umożliwi program Leonardo da Vinci

Wniosek Politechniki Białostockiej pt. „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk jako najlepszy sposób na poprawę jakości kształcenia inżynierów” uzyskał dofinansowanie w wysokości 24 456 EUR w ogólnopolskim konkursie Projekty mobilności 2013 programu Leonardo da Vinci. Politechnika Białostocka po raz pierwszy uczestniczy w tym programie, a wniosek aplikacyjny opracował zespół zajmujący się jakością kształcenia w naszej Uczelni.  Uczestnicy projektu, którzy zostaną wyłonieni  w postępowaniu rekrutacyjnym, poznają metody nauczania w uczelni partnerskiej Via University College (Dania). Wezmą też udział w dyskusjach na temat współpracy VIA UC z firmami, odwiedzą niektóre z nich oraz zapoznają się z działalnością Biura Karier.

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, którego głównym  celem jest promocja i poprawa systemów kształcenia i szkolenia zawodowego. Do programu zgłoszono ponad 700 wniosków, jedynie 95 zostało zakwalifikowanych do realizacji, wśród nich – projekt Politechniki Białostockiej.

Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie – wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy. Dotyczy to również włączania szkół wyższych do współpracy z zakładami i przedsiębiorcami.

DODATKOWE INFORMACJE:
Rekrutacja trwa do 20 czerwca 2013 roku. Wnioski aplikacyjne należy przesyłać na adres: j.makal@pb.edu.pl

Przewidziany w projekcie kurs języka angielskiego odbędzie się w pierwszej połowie września.

Wydrukuj tą stronę