Lista pracowników Politechniki Białostockiej wybranych na funkcje Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej w kadencji od 29.06.2012 r. do 28.06.2016 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka organizacyjna lub pion

1. inż. Grzegorz Orzepowski Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy w Politechnice Białostockiej
2. mgr inż. arch. Izabella Ullman Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Architektury
3. mgr Dorota Maleszewska Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
4. mgr inż. Grzegorz Kraszewski Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Elektryczny
5. mgr inż. Małgorzata Wróblewska Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Informatyki
6. inż. Rajmund Koniuszewski Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Mechaniczny
7. Bogdan Kafel Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Zarządzania
8. mgr inż. Paweł Miniuk Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pion Rektora i Prorektorów
9. Waldemar Szymanowicz Oddziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pion Kanclerza

 

Wydrukuj tą stronę