Lista Społecznych Inspektorów Pracy w Politechnice Białostockiej
wybranych na kadencję w okresie od 1.03.2018 r. do 28.02.2022 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Jednostka organizacyjna lub pion

1. mgr inż. Grzegorz Orzepowski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Politechniki Białostockiej
2. dr inż. Andrzej Tokajuk Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Architektury
3. mgr Dorota Maleszewska Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
4. dr inż. Adam Kuźma Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Elektryczny
5. dr Ewa Girejko Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Informatyki
6. dr inż. Andrzej Daniluk Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Inżynierii Zarządzania
7. dr inż. Justyna Tołstoj-Sienkiewicz Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Wydział Mechaniczny
8. mgr Greta Głowacka-Czarnopyś Wydziałowy  Społeczny Inspektor Pracy Biblioteka, SJO, SWFiS
9. Waldemar Szymanowicz Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pion Kanclerza
10. mgr inż. Paweł Miniuk Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy Pion Rektora, Prorektorów i ZWL w Hajnówce

 

Wydrukuj tą stronę