1. W załączonym pliku umieszczono wykaz stałych obciążeń ogólnodostępnych sal dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki nie dysponuje salami spoza wykazu.
  2. Sale w wykazie uporządkowano według ilości miejsc, malejąco.
  3. Pod każdym numerem sali umieszczono informacje o jej wyposażeniu.
  4. Przed dokonaniem rezerwacji proszę wybrać na podstawie wykazu salę, dzień i godziny rezerwacji.
  5. Rezerwacji należy dokonać telefonicznie: 85 746 90 39 lub osobiście w Dziale Spraw Studenckich i Dydaktyki: budynek Wydziału Mechanicznego, pokój 227.
Wydrukuj tą stronę