• Banaszuk P., Tokajuk J. red., Problemy planowania przestrzennego. Tom 1. Podlaskie Forum Urbanistów 2012-2016, monografia
Wydrukuj tą stronę