BanaszukMicunBanaszuk_okładka Autor: Banaszuk Henryk, Micun Krzysztof, Banaszuk Piotr

Tytuł: Dolina Narwi na Nizinie Północnopodlaskiej. Geneza doliny, rozwój systemu korytowego Narwi

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 142

Format: B5

Cena: 57,75 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

Broniewicz_okladka Autor: Broniewicz Elżbieta

Tytuł: Analiza ex ante efektywności kosztowej polityki ekologicznej

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 206

Format: B5

Cena:  84,00 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

Dawidowicz_okladka Autor: Dawidowicz Jacek

Tytuł: Diagnostyka procesu obliczeń systemu dystrybucji wody z zastosowaniem modelowania neuronowego

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 196

Format: B5

Cena: 73,50 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszcznie

 Dorosz red_okladka Autor: Dorosz Dominik red.

Tytuł: Szkła i światłowody domieszkowane pierwiastkami ziem rzadkich

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 182

Format: B5

Cena: 63,00 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

Gladyszewska-Fiedoruk_Krawczyk_okladka Autor: Gładyszewska-Fiedoruk Katarzyna, Krawczyk Dorota Anna

Tytuł: Mikroklimat pomieszczeń biurowych. badania empiryczne i ankietowe – studium przypadku

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 120

Format: B5

Cena: 31,50 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

 Grzes-Buklaho_okladka

Autor: Grześ-Bukłaho Justyna

Tytuł: Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw deweloperskich. Podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 287

Format: B5

Cena: 59,85

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

 Jewtuszenko i inni_okladka Autor: Jewtuszenko Oleksandr, Kuciej Michał, Tołstoj-Sienkiewicz Justyna

Tytuł: Nieustalone i quasi-ustalone tarciowe pola temperatury

Rodzaj publikacji: monografia (oprawa twarda)

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 194

Format: B5

Cena: 42,00 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

 Klopotowska red_okladka Autor: Kłopotowska Agnieszka red.

Tytuł: Dźwięki architektury

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 212

Format: B5

Cena: 31,50 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

BiernackaKrawczyk_okładka Autor: Krawczyk Dorota Anna, Biernacka Beata

Tytuł: Pomiary w ogrzewnictwie

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 120

Format: B5

Cena: 40,58 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

Kulesza_okladka Autor: Kulesza Zbigniew

Tytuł: Programowanie sterowników czasu rzeczywistego w układach PLD i FPGA

Rodzaj publikacji: podręcznik

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 311

Format: B5

Cena: 63,67

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

Prusiel_okladka Autor: Prusiel Jolanta Anna

Tytuł: Efekty sprzężonych oddziaływań termiczno-wilgotnościowych i statycznych w żelbetowych cylindrycznych silosach na zboże

Rodzaj publikacji: monografia (oprawa twarda)

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 166

Format: B5

Cena: 94,50 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

Rutkowski_okladka Autor: Rutkowski Marek

Tytuł: Zarządzanie logistyką w Królestwie Polskim ery konstytucyjnej i paskiewiczowskiej. Infrastruktura przydrożna

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 134

Format: B5

Cena: 31,49 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

 Sulym i inni_okladka Autor: Sulym Heorhiy, Pasternak Iaroslav, Pasternak Roman

Tytuł: Boundary Element Analysis of Multifield Materials

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 172

Format: B5

Cena: 21,00 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

Szewczyk_okladka T.2 Autor: Szewczyk Jarosław

Tytuł: Nietypowe budulce w architekturze. Tom 2. Plecionki

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 419

Format: B5

Cena: 33,60 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

 Szewczyk T.3_okładka Autor: Szewczyk Jarosław

Tytuł: Nietypowe budulce w architekturze. Tom 3. Ceramika budowlana

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 205

Format: B5

Cena: 29,40 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

 Uścinowicz_okładka Autor: Uścinowicz Roman Robert

Tytuł: Procesy odkształcania metalowych kompozytów warstwowych

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 240

Format: B5

Cena: 50,40 zł

Pobierz spis treści
Pobierz streszczenie

 

Wydrukuj tą stronę