Autor: Broniewicz Elżbieta red.

Tytuł: Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 122

Format: B5

 

Pobierz spis treści

Pobierz streszczenie

Autor: Konstantsin Miatliuk

Tytuł: Conceptual Design of Mechatronic Systems

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 196

Format: B5

 

Pobierz spis treści

Pobierz streszczenie

Autor: Sadowska-Buraczewska Barbara

Tytuł: Studium pracy konstrukcji warstwowych ukształtowanych z betonów o znacznie różniących się charakterystykach materiałowych

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 159

Format: B5

 

Pobierz spis treści

Pobierz streszczenie

Autor: Aniserowicz Karol

Tytuł: Wybrane metody przybliżonego rozwiązania zagadnień brzegowych elektrodynamiki technicznej

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 164

Format: B5

Cena: 36,75 zł

 

Pobierz spis treści

Pobierz streszczenie

 

 

Autor: pod redakcją Piotra Banaszuka i Jerzego Tokajuka

Tytuł: PROBLEMY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. TOM 1. PODLASKIE FORUM URBANISTÓW 2012–2016

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 130

Format: B5

Publikacja jest udostępniona na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
Pełna treść licencji dostępna na stronie
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Pobierz spis treści

Pobierz streszczenie

Link do publikacji

Link do licencji 

 

Autor: Tałałaj Izabela Anna

Tytuł: Wpływ wybranych metod podczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych na proces ich oczyszczanie metodą odwróconej osmozy

Rodzaj publikacji: monografia

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 168

Format: B5

Cena: 36,75 zł

Pobierz spis treści

Pobierz streszczenie

 

Autor: Sołbut Adam

Tytuł: Maszyny elektryczne 1. Transformatory Maszyny indukcyjne

Rodzaj publikacji: skrypt

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 111

Format: B5

Cena: 22,17 zł

Publikacja jest udostępniona na licencji
Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0)
Pełna treść licencji dostępna na stronie
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl

Pobierz spis treści

Link do publikacji

Link do licencji 

 

 

Wydrukuj tą stronę