Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej jest jednostką ogólnouczelnianą i prowadzi działalność usługową na rzecz jednostek Uczelni oraz jednostek pozauczelnianych. Przygotowane do druku publikacje ukazują się pod szyldem: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Wydawnictwo opracowuje pod względem edytorskim publikacje dydaktyczne (pod-ręczniki, skrypty itp.), publikacje informacyjne (informatory, foldery itp.) oraz publikacje naukowe, które ukazują się nieregularnie jako wydawnictwa ciągłe: Rozprawy Naukowe (monografie, rozprawy habilitacyjne), czasopisma, Zeszyty Naukowe (artykuły, referaty).

Czasopisma:
•    Acta Mechanica et Automatica

Zeszyty Naukowe wydawane są w następujących seriach: 
•    Architektura 
•    Budownictwo
•    Informatyka
•    Inżynieria Środowiska
•    Ekonomia i Zarządzanie

Poligrafia wykonuje druk offsetowy książek, folderów, zaproszeń, druków okoliczno-ściowych oraz oprawia introligatorsko książki, prace dyplomowe, materiały biblioteczne.

Wydawnictwo prezentuje ofertę swoich publikacji, które można nabyć drogą wysyłkową, zamawiając listownie, faxem lub e-mailem:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45C
tel. 085 746 91 37; fax 085 746 90 42
e-mail: oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl

Księgarniom udzielamy 20% rabatu. Koszt przesyłki pokrywa Zamawiający.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Wydrukuj tą stronę