UWAGA
To jest archiwalna wersja serwisu internetowego Oficyny Wydawniczej.
Informacje zawarte na poszczególnych stronach www są nieaktualne.
Zapraszamy na nową wersję serwisu internetowego:
https://nowy.pb.edu.pl/oficyna-wydawnicza/

 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej (OWPB) jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Białostockiej. Prowadzi działalność usługową na rzecz jednostek Uczelni oraz jednostek pozauczelnianych. Przygotowane do druku publikacje ukazują się pod szyldem: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Oficyna organizuje działalność wydawniczą, opracowuje pod względem edytorskim publikacje:

  1. dydaktyczne: podręczniki, skrypty itp.,
  2. naukowe: artykuły zamieszczane w czasopismach naukowych, monografie (w tym rozprawy habilitacyjne) wydawane w serii: Rozprawy Naukowe, referaty zamieszczane w materiałach konferencyjnych,
  3. inne (informatory, foldery itp.)

Wydawane są:

czasopisma:

Oficyna wykonuje druk cyfrowy: folderów, małych form graficznych min.: ulotek, wizytówek, zaproszeń, okładek do prac doktorskich, druków okolicznościowych. Oprawia publikacje, prace dyplomowe i doktorskie oraz wykonuje renowacje materiałów bibliotecznych.

 

Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług

Wydrukuj tą stronę