Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej (OWPB) jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Białostockiej. Prowadzi działalność usługową na rzecz jednostek Uczelni oraz jednostek pozauczelnianych. Przygotowane do druku publikacje ukazują się pod szyldem: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.

Oficyna organizuje działalność wydawniczą, opracowuje pod względem edytorskim publikacje:

  1. dydaktyczne: podręczniki, skrypty itp.,
  2. naukowe: artykuły zamieszczane w czasopismach naukowych, monografie (w tym rozprawy habilitacyjne) wydawane w serii: Rozprawy Naukowe, referaty zamieszczane w materiałach konferencyjnych,
  3. inne (informatory, foldery itp.)

Wydawane są:

czasopisma:

Oficyna wykonuje druk offsetowy i druk cyfrowy książek, a także folderów, ulotek, wizytówek, zaproszeń, okładek do prac doktorskich, druków okolicznościowych i innych oraz oprawia introligatorsko książki, prace dyplomowe i doktorskie oraz materiały biblioteczne.

Informacje o wydawanych publikacjach są podawane w Forum Akademickim oraz na stronie internetowej OWPB.

Zapraszamy serdecznie do korzystania z naszych usług

Wydrukuj tą stronę