Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej

ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok
tel.: (85) 746 91 34, (85) 746 91 35, (85) 746 91 37
fax: (85) 746 90 42

e-mail: oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl

www.pb.edu.pl

Skład osobowy Oficyny:
mgr inż. Joanna Ziółkowska – dyrektor
j.ziolkowska@pb.edu.pl; tel.: (85) 746 91 34, pok. 621

mgr inż. Wiesława Markowska – sekretarz oficyny wydawniczej
w.markowska@pb.edu.pl; tel.: (85) 746 91 35, pok. 620

Jolanta Hanus – samodzielny referent ds. administracyjnych
oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl; tel.: (85) 746 91 37, pok. 623, 625

Dorota Kassjańska – introligator; tel.: (85) 746 92 49, pok. 531

Wydrukuj tą stronę