Kandydaci uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

  1. zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie IRK PB,
  2. uregulują opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym,
  3. złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł wystawionego przez organizatora mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy,
  4. zdadzą egzamin wstępny na kierunkach, na których on obowiązuje.

Do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw upoważnieni są uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

 

Wydrukuj tą stronę