Kierunek studiów Wydział Forma studiów Zasady rekrutacji
architektura WA
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Ocena na dyplomie ukończenia studiów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie średnia ocen ze studiów.

architektura wnętrz
architektura krajobrazu WBiIŚ
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

 • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
 • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów
automatyka i robotyka WM
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
biotechnologia WBiIŚ
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
budownictwo
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
elektronika i telekomunikacja WE
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
elektrotechnika
gospodarka przestrzenna WBiIŚ
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
informatyka WI
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów oraz zdanie egzaminu wstępnego, jeżeli był wymagany.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

 • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów lub ocena z egzaminu wstępnego (w przypadku kandydatów zdających ten egzamin)
 • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów

O przyjęciu oraz kierowaniu na egzamin wstępny kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka, decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

inżynieria biomedyczna WM
 • stacjonarne
Warunkiem przyjęcia jest złożenie wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu miejsc decydować będzie:

 • w pierwszej kolejności ocena na dyplomie ukończenia studiów
 • w drugiej kolejności średnia ocen ze studiów
inżynieria środowiska WBiIŚ
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
logistyka  WZ
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
matematyka stosowana WI
 • stacjonarne
mechanika i budowa maszyn WM
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
mechatronika
/mechatronics 1
 • stacjonarne
ochrona środowiska WBiIŚ
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
zarządzanie WZ
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
zarządzanie i inżynieria produkcji

1 Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Senatu Politechniki Białostockiej, studia w języku polskim i angielskim

Wydrukuj tą stronę