Progi punktowe w rekrutacji  na studia stacjonarne II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018

 

Wydział Kierunek Próg punktowy
minimalna ocena minimalna średnia
Architektury architektura 3,5 3,5
architektura wnętrz
Budownictwa i Inżynierii Środowiska architektura krajobrazu
biotechnologia
budownictwo
gospodarka przestrzenna
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
inżynieria środowiska
ochrona środowiska
Elektryczny elektronika i telekomunikacja
elektrotechnika
Informatyki informatyka
Inżynierii Zarządzania logistics
logistyka
zarządzanie i inżynieria produkcji
Mechaniczny automatyka i robotyka
inżynieria biomedyczna
mechanika i budowa maszyn

 

 

Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, na których próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli posiada na dyplomie ukończenia studiów ocenę niższą niż 3,5 oraz średnią ocen z przebiegu studiów niższą niż 3,5.

Wydrukuj tą stronę