Progi punktowe w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 – studia niestacjonarne II stopnia

 

Wydział Kierunek Próg punktowy (minimalna ocena)
Budownictwa i Inżynierii Środowiska budownictwo 3,5
inżynieria środowiska 3,5
ochrona środowiska 3,5
Elektryczny elektronika i telekomunikacja 3,5
elektrotechnika 3,5
Mechaniczny mechanika i budowa maszyn 3,5
Inżynierii Zarządzania zarządzanie 3,5
RAZEM

 

 

Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, na których próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli posiada na dyplomie ukończenia studiów ocenę niższą niż 3,5.

Wydrukuj tą stronę