Wykaz osób na poszczególnych wydziałach odpowiedzialnych za kontakt z kandydatami ubiegającymi się o przyjęcie na studia II stopnia, potrzebującymi stwierdzenia, czy dyplom ukończenia studiów, który posiadają upoważnia do podjęcia studiów na wybranym kierunku studiów.

Wydział Osoba do kontaktu Adres Telefon E-mail
Architektury  Bożena Michałowska  ul. Oskara Sosnowskiego 11
15-893 Białystok
pokój nr 03
85 746 99 15  wa.dziekanat@pb.edu.pl
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr inż. Małgorzata Aldona Lelusz
kierunki:

  • architektura krajobrazu,
  • budownictwo,
  • gospodarka przestrzenna
ul. Wiejska 45E
15-351 Białystok
85 746 95 80 m.lelusz@pb.edu.pl
Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki
dr Jolanta Piekut
kierunki:

  • biotechnologia,
  • inżynieria środowiska,
  • ochrona środowiska
j.piekut@pb.edu.pl
Elektryczny dr inż. Sławomir Kwiećkowski ul. Wiejska 45D
15-351 Białystok
pokój nr 002 lub 205
85 746 93 66

797 994 905

s.kwieckowski@pb.edu.pl
Informatyki dr inż. Andrzej Chmielewski ul. Wiejska 45A
15-351 Białystok
pokój nr 120 A
85 746 90 53 a.chmielewski@pb.edu.pl
Mechaniczny dr hab. Ewa Pawłuszewicz ul. Wiejska 45C
15-351 Białystok
pokój nr M-315
571 443 063 e.pawluszewicz@pb.edu.pl
Inżynierii Zarządzania dr inż. Romuald Ziółkowski ul. Ojca Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
pokój nr 104
budynek Dziekanatu
85 746 98 25 wz.promocja@pb.edu.pl

 

Wydrukuj tą stronę