Odpłatność za studia niestacjonarne
dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2016/2017
(dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na
zasadach obowiązujących obywateli polskich)
Wydział Kierunek studiów Stopień
studiów
Wysokość opłat
I
semestr
II
semestr
III
semestr i kolejne
1 2 3 4 5 6
Wydział
Architektury
architektura I stopień 3 700 zł 3 700 zł 3 500 zł
II stopień 4 000 zł 3 500 zł 3 000 zł
architektura wnętrz I stopień 3 700 zł 3 700 zł 3 500 zł
II stopień 4 000 zł 3 500 zł 3 000 zł
 grafika I stopień 4 500 zł 4 200 zł 4 000 zł
 Wydział
Budownictwa i
Inżynierii
Środowiska
 architektura krajobrazu  I stopień  2 300 zł  2 300 zł  2 300 zł
 II stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 biotechnologia  I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 budownictwo  I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 II stopień  3 000 zł  3 000 zł  3 000 zł
 ekoinżynieria  I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 inżynieria rolno-spożywcza
i leśna
 I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 inżynieria środowiska  I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 II stopień  3 000 zł  3 000 zł  3 000 zł
 ochrona środowiska  II stopień  3 000 zł  3 000 zł  3 000 zł
 gospodarka przestrzenna  I stopień  2 300 zł  2 300 zł  2 300 zł
 II stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 Wydział
Elektryczny
 elektrotechnika  I stopień  2 300 zł  2 200 zł  2 200 zł
 II stopień  2 400 zł  2 300 zł  2 300 zł
 elektronika i telekomunikacja  I stopień  2 300 zł  2 200 zł  2 200 zł
 II stopień  2 400 zł  2 300 zł  2 300 zł
 ekoenergetyka  I stopień  2 300 zł  2 200 zł  2 200 zł
 Wydział
Informatyki
 informatyka  I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 II stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 800 zł
 informatyka i ekonometria  I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 Wydział
Mechaniczny
 automatyka i robotyka  I stopień  2 300 zł  2 300 zł  2 300 zł
 II stopień  2 400 zł  2 400 zł  2 400 zł
 inżynieria biomedyczna  I stopień  2 400 zł  2 400 zł  2 400 zł
 mechanika i budowa maszyn  I stopień  2 400 zł  2 400 zł  2 400 zł
 II stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 Wydział
Zarządzania
 logistyka  I stopień  2 800 zł  2 800 zł  2 800 zł
 II stopień*  2 800 zł  2 800 zł  2 800 zł
 turystyka i rekreacja  I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 zarządzanie  I stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 II stopień  2 500 zł  2 500 zł  2 500 zł
 II stopień spec.
RiZF ACCA
 3 200 zł  3 200 zł  3 200 zł
 zarządzanie i inżynieria usług  I stopień  2 800 zł  2 800 zł  2 800 zł
 zarządzanie i inżynieria produkcji  I stopień  2 800 zł  2 800 zł  2 800 zł
 II stopień  3 000 zł  3 000 zł  3 000 zł
Zamiejscowy
Wydział Leśny
leśnictwo I stopień 2 100 zł 2 000 zł 2 000 zł

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

Wydrukuj tą stronę