Wysokość opłat za studia niestacjonarne
dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
(dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców rozpoczynających kształcenie
na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

Wydział Kierunek studiów Stopień studiów Wysokość opłat
I
semestr
II
semestr
III
semestr
i kolejne
Wydział Architektury architektura II stopień 4 000 zł 3 700 zł 3 700 zł
architektura wnętrz II stopień 4 500 zł 4 200 zł 4 200 zł
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska budownictwo I stopień 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
II stopień 4 500 zł 4 500 zł 4 500 zł
ekoinżynieria I stopień 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
inżynieria rolno-spożywcza i leśna I stopień 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
inżynieria środowiska I stopień 3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł
II stopień 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
ochrona środowiska II stopień 3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł
Wydział Elektryczny elektrotechnika I stopień 3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł
II stopień 3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł
elektronika i telekomunikacja I stopień 3 200 zł 3 200 zł 3 200 zł
II stopień 3 200 zł 3 200 zł 3 200 zł
ekoenergetyka I stopień 3 200 zł 3 200 zł 3 200 zł
Wydział Informatyki informatyka I stopień 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
II stopień 3 800 zł 3 800 zł 3 800 zł
Wydział Mechaniczny mechanika i budowa maszyn I stopień 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
II stopień 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Wydział Inżynierii Zarządzania turystyka i rekreacja I stopień 3 300 zł 3 300 zł 3 300 zł
logistyka I stopień 3 500 zł 3 500 zł 3 500 zł
II stopień 3 000 zł 3 000 zł 3 000 zł
zarządzanie I stopień 3 300 zł 3 300 zł 3 300 zł
II stopień 3 300 zł 3 300 zł 3 300 zł
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopień 3 300 zł 3 300 zł 3 300 zł
II stopień 3 700 zł 3 700 zł 3 700 zł
inżynieria meblarstwa I stopień 2 800 zł 2 800 zł 2 800 zł
Zamiejscowy Wydział Leśny leśnictwo I stopień 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł
II stopień* 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł
*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW
Wydrukuj tą stronę