Wysokość opłat za studia niestacjonarne
dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
(dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców rozpoczynających kształcenie
na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

Wydział  Kierunek studiów  Stopień studiów  Wysokość opłat   
I semestr II semestr  III semestr i kolejne
Wydział Architektury  architektura II stopień 4 000,00 zł 3 700,00 zł 3 700,00 zł
architektura wnętrz II stopień 4 000,00 zł 3 700,00 zł 3 700,00 zł
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska       budownictwo  I stopień 2 600,00 zł 2 600,00 zł 2 600,00 zł
II stopień 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł
ekoinżynieria I stopień 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł
inżynieria rolno-spożywcza i leśna I stopień 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł
inżynieria środowiska  I stopień 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł
II stopień 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
ochrona środowiska II stopień 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł
Wydział Elektryczny     elektrotechnika  I stopień 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
II stopień 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
elektronika i telekomunikacja  I stopień 2 700,00 zł 2 700,00 zł 2 700,00 zł
II stopień 2 700,00 zł 2 700,00 zł 2 700,00 zł
ekoenergetyka I stopień 2 700,00 zł 2 700,00 zł 2 700,00 zł
Wydział Informatyki  informatyka  I stopień 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
II stopień 3 300,00 zł 3 300,00 zł 3 300,00 zł
Wydział Mechaniczny  mechanika i budowa maszyn  I stopień 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
II stopień 3 500,00 zł 3 500,00 zł 3 500,00 zł
Wydział Zarządzania       turystyka i rekreacja  I stopień 2 800,00 zł 2 800,00 zł 2 800,00 zł
II stopień 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł
zarządzanie  I stopień 2 800,00 zł 2 800,00 zł 2 800,00 zł
II stopień 2 800,00 zł 2 800,00 zł 2 800,00 zł
zarządzanie i inżynieria produkcji  I stopień 2 800,00 zł 2 800,00 zł 2 800,00 zł
II stopień 3 200,00 zł 3 200,00 zł 3 200,00 zł
inżynieria meblarstwa* I stopień 2 800,00 zł 2 800,00 zł 2 800,00 zł
Zamiejscowy Wydział Leśny  leśnictwo  I stopień 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł
II stopień* 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł

*kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW

 

 

Wysokość opłat za studia prowadzone w języku obcym
dotyczy studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2017/2018
(dotyczy obywateli polskich oraz cudzoziemców odbywających kształcenie
na zasadach obowiązujących obywateli polskich)

Wydział Kierunek studiów Stopień studiów Wysokość opłat za semestr studiów (zł)
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska CBSE * I stopień 0,00 zł
Wydział Mechaniczny Mechatronics I stopień 4 000,00 zł
Wydział Zarządzania Logistics** II stopień 0,00 zł
Wydział Zarządzania Smart and innovative business ** II stopień 0,00 zł
Business relations between the EU and Eurasian countries ** 0,00 zł
Management of innovation and business development – specjalność w języku angielskim 4 000,00 zł
Tрансграничная торговля (handel transgraniczny) – specjalność w języku rosyjskim 4 000,00 zł

* Kierunek ‘CBSE – Interdyscyplinarny kierunek Construction and Building Engineering na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na WBiIŚ Politechniki Białostockiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

** Kształcenie bezpłatne realizowane w ramach projektu Logistyka i Zarządzanie – międzynarodowe programy studiów drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (LogMan2)

 

 

Wydrukuj tą stronę