Limit miejsc na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego

Wydział Kierunek Limit miejsc na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego
II stopnia
Architektury architektura 60
architektura wnętrz 30
Budownictwa i Inżynierii Środowiska architektura krajobrazu 30
biotechnologia 30
budownictwo 75
gospodarka przestrzenna 37
inżynieria środowiska 48
ochrona środowiska 20
Elektryczny elektronika i telekomunikacja  30
elektrotechnika  30
Informatyki informatyka  65
Mechaniczny automatyka i robotyka  45
inżynieria biomedyczna  35
mechanika i budowa maszyn  75
Zarządzania logistyka  60
zarządzanie i inżynieria produkcji  30
RAZEM  700

Limit miejsc na studia niestacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego

Wydział Kierunek Limit miejsc na studia stacjonarne rozpoczynające się od semestru letniego
II stopnia
Architektury architektura 30
architektura wnętrz 30
Informatyki informatyka 30
Zarządzania logistyka 30
zarządzanie i inżynieria produkcji 30
RAZEM  150
Wydrukuj tą stronę