Wydział Kierunek Limit miejsc na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego 2017/2018
stacjonarne niestacjonarne
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
budownictwo 60
inżynieria środowiska 60
ochrona środowiska 120
Elektryczny elektronika i telekomunikacja 120
elektrotechnika 60
Informatyki matematyka stosowana 16
Mechaniczny mechanika i budowa maszyn 60
Zarządzania management 20
zarządzanie 60 30
RAZEM 96 510
Wydrukuj tą stronę