Wydział Kierunek Limit
miejsc na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego 2017/2018
stacjonarne niestacjonarne
Architektury architektura 60 30
architektura wnętrz 30 30
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
architektura krajobrazu 30
biotechnologia 30
budownictwo
75
gospodarka przestrzenna 30
inżynieria rolno-spożywcza i leśna 30
inżynieria środowiska 40
ochrona środowiska 20
Elektryczny elektronika i telekomunikacja 30
elektrotechnika 45
Informatyki informatyka 60 18
Inżynierii
Zarządzania
logistics 10
logistyka 45 30
zarządzanie i inżynieria produkcji 30 30
Mechaniczny automatyka i robotyka 45
inżynieria biomedyczna 40
mechanika i budowa maszyn 50
Zamiejscowy
Wydział Leśny
leśnictwo 301 301
RAZEM 730  168 

Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

Wydrukuj tą stronę