W Politechnice Białostockiej w postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę brane są:

 • wyniki z egzaminu wstępnego z rysunku na kierunkach, na których jest on wymagany;
 • matematyka (matematyka jest przedmiotem do wyboru w przypadku kandydata, który zdawał maturę przed 2010 rokiem);
 • przedmiot do wyboru (wykaz przedmiotów do wyboru patrz tabela); brak na świadectwie dojrzałości oceny z tego przedmiotu nie stanowi przeszkody w przyjęciu kandydata na studia;
 • język obcy nowożytny.

 

Kierunek studiów Wydział Forma studiów Przedmioty do wyboru
architektura Wydział Architektury
 • stacjonarne
 • niestacjonarne (wieczorowe)
fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1
architektura krajobrazu Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
biologia, fizyka, chemia, geografia, historia2, historia sztuki2
architektura wnętrz Wydział Architektury
 • stacjonarne
 • niestacjonarne (wieczorowe)
fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1
automatyka i robotyka Wydział Mechaniczny
 • stacjonarne
fizyka, chemia, informatyka, biologia
biotechnologia Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia
budownictwo
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, chemia, informatyka
construction and building systems engineering
 • stacjonarne
fizyka
ekoenergetyka Wydział Elektryczny
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, informatyka, chemia
elektronika i telekomunikacja Wydział Elektryczny
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, informatyka, chemia
elektrotechnika
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, informatyka, chemia
gospodarka przestrzenna Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, biologia, geografia, informatyka
grafika Wydział Architektury
 • stacjonarne
 • niestacjonarne (wieczorowe)
fizyka, historia, historia sztuki, geografia, język polski1
informatyka Wydział Informatyki
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
 fizyka, informatyka
informatyka
i ekonometria
 • stacjonarne
 • niestacjonarne 
fizyka, informatyka
inżynieria biomedyczna Wydział Mechaniczny
 • stacjonarne
fizyka, chemia, biologia, informatyka
inżynieria meblarstwa
Wydział Inżynierii Zarządzania
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia, geografia2
inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska
 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • stacjonarne
fizyka, chemia
inżynieria rolno-spożywcza i leśna
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia
inżynieria środowiska
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia
leśnictwo Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka, chemia, biologia, geografia
logistyka Wydział Inżynierii Zarządzania
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka2, informatyka2
matematyka stosowana Wydział Informatyki
 • stacjonarne
fizyka, informatyka
mechanika i budowa maszyn Wydział Mechaniczny
 • stacjonarne
fizyka, chemia, informatyka, biologia
 • niestacjonarne
złożenie wymaganych dokumentów,
w przypadku przekroczenia limitu miejsc:
fizyka, chemia, informatyka, biologia
mechatronika/ mechatronics
 • stacjonarne
fizyka, chemia, informatyka, biologia
turystyka i rekreacja Wydział Inżynierii Zarządzania
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
geografia, fizyka2, informatyka2,historia1, wiedza o społeczeństwie
zarządzanie
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
geografia, fizyka2, informatyka2, historia1, wiedza o społeczeństwie
zarządzanie i inżynieria produkcji
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka2, informatyka2
zarządzanie i inżynieria usług
 • stacjonarne
 • niestacjonarne
fizyka2, informatyka2

1 Dotyczy kandydatów zdających maturę przed 2010 rokiem.

2 Dotyczy kandydatów zdających maturę w 2010 roku i później.

 

 

 

Wydrukuj tą stronę