Progi punktowe w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 – studia stacjonarne

Kierunek studiów Próg punktowy (min. liczba punktów)
Informatyka 128
Informatyka i ekonometria 128
Logistyka 50
Matematyka stosowana 128
Turystyka i rekreacja 50
Zarządzanie 50
Zarządzanie i inżynieria produkcji 50
Zarządzanie i inżynieria usług 50

Próg punktowy oznacza, że kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, na których próg punktowy został ustalony, nie będzie mógł być zakwalifikowany, jeżeli po przeliczeniu punktów zgodnie ze wzorem rekrutacyjnym (L) nie osiągnie wymaganego minimum.

Wydrukuj tą stronę