Kandydaci uprawnieni do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw zostaną przyjęci na wybrany kierunek studiów pod warunkiem, że w terminach zgodnych z harmonogramem rekrutacji:

 1. zapiszą się na wybrany kierunek studiów w systemie IRK PB,
 2. uregulują opłaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym,
 3. złożą komplet dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu potwierdzającego uzyskany tytuł wystawionego przez:
  1. organizatora konkursu/olimpiady,
  2. organizatora mistrzostw lub odpowiedni Polski Związek Sportowy,
 4. zdadzą egzamin wstępny na kierunkach, na których on obowiązuje.

Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia prowadzonych w Politechnice Białostockiej, z pominięciem konkursu świadectw, będą przyjmowani:

 1. laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego,
 2. laureaci konkursów międzynarodowych,
 3. laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką,
 4. uczestnicy zawodów rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Uniwersjada oraz medaliści zawodów rangi: Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych w kategorii juniorów i seniorów.

 

Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz laureaci ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką mogą zostać przyjęci na studia z pominięciem konkursu świadectw tylko w roku, w którym zdali egzamin maturalny.


Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego
oraz uczestnicy i medaliści zawodów sportowych przyjmowani będą na pierwszy rok studiów z pominięciem konkursu świadectw na wszystkie kierunki studiów prowadzone w Politechnice Białostockiej.
Wykaz konkursów uprawniających do przyjęcia na studia z pominięciem konkursu świadectw wraz z kierunkami, na których są one uznawane:

                                          

Wykaz konkursów międzynarodowych

L.p. Nazwa konkursu Organizator konkursu Kierunki studiów
1. Międzynarodowy Konkurs Statystyczny International Association for Statistical Education (IASE) wszystkie kierunki studiów prowadzone w Politechnice Białostockiej

 

Wykaz ogólnopolskich konkursów organizowanych przez Politechnikę Białostocką

L.p. Nazwa konkursu Organizator konkursu Kierunki studiów stacjonarnych
1. Matematyka Stosowana Wydział Informatyki wszystkie kierunki studiów prowadzone w Politechnice Białostockiej
2. EL – ROBO – MECH Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Elektrycznym
3. Konkurs Matematyczny Wydział Informatyki wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Informatyki
4. Podlaski Turniej w Programowaniu Zespołowym Wydział Informatyki wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Informatyki
5. Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska architektura krajobrazu
6. Zdobądź indeks na kierunek ekoinżynieria Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ekoinżynieria
7. Zdobądź indeks na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska inżynieria rolno-spożywcza i leśna
8. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Przyrodniczo-Leśnej Zamiejscowy Wydział Leśny leśnictwo
9. Biznes za milion Wydział Zarządzania wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Zarządzania
10. Ogólnopolski Konkurs o Indeks Wydziału Informatyki PB w ramach Białostockiego Testu Informatyków Wydział Informatyki wszystkie kierunki studiów prowadzone na Wydziale Informatyki
11. Niesamowita Maszyna Dział Promocji wszystkie kierunki studiów prowadzone na wydziałach:
Architektury, Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Elektrycznym, Zarządzania oraz Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej w Hajnówce
Wydrukuj tą stronę