Wydział  Kierunek  Limit miejsc na studia I stopnia
rozpoczynające się od semestru zimowego 2017/2018 
stacjonarne niestacjonarne
Architektury   architektura 110
architektura wnętrz 36
grafika 36
Budownictwa
i Inżynierii Środowiska
architektura krajobrazu 30
biotechnologia 40
budownictwo 145 60
construction and building systems engineering 8
ekoinżynieria 60 60
gospodarka przestrzenna 45
inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska 30
inżynieria rolno-spożywcza i leśna 30 30
inżynieria środowiska 90 60
Elektryczny ekoenergetyka 55 150
elektronika i telekomunikacja 60 150
elektrotechnika 90 150
Informatyki informatyka 180 30
informatyka i ekonometria 40
matematyka stosowana 30
Mechaniczny automatyka i robotyka 75
inżynieria biomedyczna 60
mechanika i budowa maszyn 100 120
mechatronics 20
mechatronika 50
Zarządzania
(5 miejsc na studiach pierwszego stopnia jest dedykowanych dla laureatów konkursu „Biznes
za milion”)
inżynieria meblarstwa 301
logistyka 120 30
turystyka i rekreacja 45 30
zarządzanie 60 30
zarządzanie i inżynieria produkcji 60 30
zarzadzanie i inżynieria usług 30
Zamiejscowy Wydział Leśny leśnictwo 30 30
RAZEM  
1765 990

1 Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNiSW.

Wydrukuj tą stronę