REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA
rozpoczynające się od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018

1

Oferta edukacyjnaznak3

2

Harmonogram rekrutacjiznak3
Studia stacjonarne
do ……………….
kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku
do ……………….
pozostali kandydaci
Studia niestacjonarne
do ……………….
kandydaci zdający egzamin wstępny z rysunku
do ……………….
pozostali kandydaci

3

Rejestracja ONLINE (System IRK)znak2

4

Opłata rekrutacyjnaznak3

5

Egzaminy wstępne z rysunkuznak3
Studia stacjonarne
………………. : architektura
………………. : architektura wnętrz
………………. : grafika
Studia niestacjonarne
………………. : grafika

6

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanychznak2

7

Składanie kompletu dokumentówznak3

8

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych
Wydrukuj tą stronę