Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się w Politechnice Białostockiej, przyjmowane są na studia na podstawie oceny komisji weryfikującej z uwzględnieniem rankingu kandydatów.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się obowiązany jest do dokonania, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji (studia I stopnia, studia II stopnia) następujących czynności:

  1. zarejestrowanie i zapisanie się kandydata w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK);
  2. wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej studia I stopnia, studia II stopnia);
  3. złożenia zaświadczenia o uzyskanym wyniku potwierdzenia efektów uczenia się;
  4. złożenia kompletu dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia studiowania (komplet dokumentów studia I stopnia, studia II stopnia)
Wydrukuj tą stronę