Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

 

Limit miejsc na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przeznaczony dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018, którym potwierdzono efekty uczenia się

Wydział Kierunek Limit miejsc na studia stacjonarne
rozpoczynające się od semestru zimowego rozpoczynające się od semestru letniego
I stopnia II stopnia
Budownictwa i Inżynierii Środowiska budownictwo 2
inżynieria środowiska 2
Elektryczny ekoenergetyka 5
elektronika i telekomunikacja 6
elektrotechnika 6
Mechaniczny automatyka i robotyka 5
inżynieria biomedyczna 5
mechanika i budowa maszyn 5
RAZEM 17 19

 

Limit miejsc na kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przeznaczony dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w roku akademickim 2017/2018, którym potwierdzono efekty uczenia się

 

Wydział Kierunek Limit miejsc na studia niestacjonarne
Studia rozpoczynające się od semestru zimowego
I stopnia II stopnia
Budownictwa i Inżynierii Środowiska budownictwo 10
inżynieria środowiska 10
Elektryczny ekoenergetyka 3
elektronika i telekomunikacja 3 2
elektrotechnika 6 3
Zamiejscowy wydział Leśny
leśnictwo 5
RAZEM 17 19

 

Wydrukuj tą stronę